Ympäristöterveys

Elinympäristö vaikuttaa terveyteen monin tavoin: parhaimmillaan se edistää terveyttä ja terveellisiä elintapoja, mutta säännöllisesti altistumme myös haitallisille ympäristötekijöille. Elinympäristön terveyshaittoihin vaikuttavia megatrendejä ovat kaupungistuminen, ilmaston muuttuminen, sekä Euroopassa väestön ikääntyminen.

Ympäristöterveystutkimus on luonteeltaan tyypillisesti poikkitieteellistä; siten laitokseen liittyvä tutkimus pitää sisällään niin altistumistutkimuksia, kliinisiä mittauksia, epidemiologisia tutkimuksia kuin vaikutusarviointiakin. Terveysvaikutuksia arvioidaan niin kysely-, rekisteri- kuin paneelitutkimustenkin avulla.

Ympäristöterveystutkimuksen aihekokonaisuuksia ovat kaupunkiympäristön merkitys terveydelle sekä ilmastonmuutoksen ja sen torjuntatoimien vaikutukset terveyteen. Yksittäisistä ympäristötekijöistä tutkimus on keskittynyt ilmansaasteisiin, ympäristömeluun, helleaaltoihin sekä kaupunkien viheralueisiin. Tämän lisäksi tutkitaan kansalaisten riskikäsityksiä, jotka vaikuttavat ympäristön haittatekijöiden päästöihin, niille altistumiseen ja tästä seuraaviin terveysvaikutuksiin.

Meneillään olevissa tutkimuksissa arvioidaan esimerkiksi pyöräilyn aikaista altistumista ilmansaasteille, tuulivoimamelun yhteyttä terveyteen, helleaaltojen vaikutuksia terveyden – ja sosiaalihuollon laitoksissa, sekä puunpolton savuille altistumista ja tähän liittyviä terveyshaittoja ja kansalaisten riskikäsityksiä.

Lisätiedot Timo Lanki, professori, + 358 29 524 6326, timo.lanki(a)uef.fi