Yleislääketiede

Yleislääketiede on monipuolisen kliinisen osaamisen, potilas- ja väestökeskeisen

työotteen sekä perusterveydenhuollon toimintaympäristön kautta oma erikoisalansa. Yleislääketieteen tutkimuksessa erilaiset ulottuvuudet voidaan European General Practice Research Networkin analyysiin mukaan seuraavasti:  1) kliininen ja ongelmalähtöinen, 2) potilaslähtöinen, 3) yhteisölähtöinen sekä 3) hoito- ja toimintatapalähtöinen tutkimus.

Kliinisestä ja ongelmalähtöisestä tutkimuksesta esimerkkinä on kohonneen verenpaineen hoidon onnistumisen keinojen tutkiminen. Potilaslähtöisestä tutkimusta on osallistavan hoitosuunnitelman vaikuttavuuden tutkimus. Yhteisölähtöistä ja samalla myös potilaslähtöistä on tutkimuksemme kroonisten sairauksien aiheuttamasta kuormasta samoin kuin tutkimuksemme masennuksen ja masennusoireiden ilmenemisestä ja merkityksestä perusterveydenhuollon potilailla. Hoito ja toimintatapalähtöistä tutkimusaiheitamme ovat terveyskeskussairaaloiden potilasvirrat, moniammatillisen lääkitysarvioinnin vaikuttavuus sekä ensihoidon rooli kotisaattohoidon tukemisessa. 

Teemme tutkimusyhtistyötä monien muiden tieteenalojen sekä useiden terveyskeskusten ja sairaanhoitopiirien sekä muiden sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden kanssa. Tutkimustoiminnallamme haluamme rakentaa edellytyksiä potilaiden hyvälle, vaikuttavalle ja tasavertaiselle hoidolle sekä vaikuttaa väestön terveyttä edistävästi.

Lisätiedot: yleislääketieteen professori Pekka Mäntyselkä, p. +358-50-4499436, sposti: pekka.mantyselka(at)uef.fi