Erikoislääkärikoulutus, yleislääketiede

Yleislääketieteen erikoislääkärin työssä yhdistyvät  monipuolinen kliininen osaaminen, potilas- ja väestökeskeinen työote ja sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristön hyvä tuntemus. Terveydenhuollon etulinjassa työskentelyssä korostuvat hoidon jatkuvuus ja potilaan hoidon koordinointi. Koulutus antaa hyvät valmiudet myös preventiiviseen työhön sekä toiminnan ja toimintaympäristön kehittämiseen. Työllisyysnäkymät yleislääketieteen erikoislääkäreille ovat hyvät.

Koulutusohjelma on 6 vuoden mittainen, ja se koostuu runkokoulutuksesta (2 v; YEK) ja eriytyvästä koulutuksesta (4 v). Koulutuksen tavoitteet, rakenne ja sisällöt on kuvattu tarkemmin opinto-oppaassa ja lokikirjassa.

Vuoden 2019 alusta yleislääketieteen erikoislääkärikoulutukseen sisältyvän 6 kk:n koejakson voi suorittaa Itä-Suomen yliopiston hyväksymässä koulutusterveyskeskuksessa (valtakunnallinen luettelo).
Koulutuspaikat, joissa on on arviointikoulutuksen suorittaneet kouluttajalääkärit.

Erikoislääkärikoulutuksen haku- ja valintamenettely uudistui 2019. 
Lisätietoja erikoislääkärikoulutuksen sivuilta.

Yleislääketieteen erityiskoulutus (YEK)
Yleislääketieteen erityiskoulutusta koskevat ohjeet

Yleislääketieteen erikoislääkärikoulutus
Opinto-opas
Koejakso (6 kk)

Ajankohtaista

Erikoislääkärikoulutukset, lukuvuosi 2020 -2021

 

3.9.2020   Virheet ja epävarmuus lääkärin työssä (etäyhteys)

 

Edellä mainitut koulutustilaisuudet ovat ns. oman yksikön järjestämiä teoreettisia koulutuksia, joita koulutusvaatimusten mukaan tulee olla vähintään 50 tuntia teoreettisten koulutusten kokonaistuntimäärän ollessa 100 tuntia.

Työterveyshuollon, yleislääketieteen ja geriatrian yhteisten koulutuspäivien materiaalit löytyvät UEF Moodlen TYG-kurssialueelta. Kirjaudu vierailijana, sinulta kysytään avain, jonka saat koulutustilaisuuksissa.

Muut Itä-Suomen yliopiston hyväksymät erikoislääkärikoulutuksen teoreettiset koulutukset

Kouluttajakoulutukset

Yleislääketieteen erikoislääkärikouluttajilta vaaditaan osallistumista Kouluttajien perehdytyskurssiin (Moodlessa), joita järjestetään helmi-huhti 2020 (avoin 3 kk) ja syys-marraskuussa 2020 (avoin 3 kk)  ja sen jälkeen Onnistu Ohjauksessa -kouluttajakoulutukseen.

 

Seuraavaa Onnistu Ohjauksessa kolmen lähiopetusjakson koulutuskokonaisuus käynnistyy syksyllä 2021.
Lähijaksot (Kuopio):

1. jakso: Osaaminen ja oppiminen, syksy 2021
2.
jakso: Dialogi ja itsetuntemus, kevät 2022
3. jakso: Arviointi, palaute ja ohjaajan vastuu, syksy 2022

Onnistu Ohjauksessa -kouluttajakoulutuksen käyneille järjestetään Konkarikoulutusta (2 pv) seuraavan kerran syksyllä 2020. 
 

Yleislääketieteen erikoislääkärikoulutukseen kuuluvan 6 kk:n koejakson arviointiin kouluttava koulutus:

25.3.2020 Koejakson arviointi palvelujärjestelmässä

 

KOULUTTAJAOIKEUShakemus, yleislääketieteen erikoislääkärikoulutus

Muut koulutustapahtumat

KOULUTUSYHTEISTYÖSEMINAARI 10.6.2020 (etäyhteys)

MONITIETEISET PERUSTERVEYDENHUOLLON TUTKIMUKSEN PÄIVÄT 27.-28.8.2020

Yleislääketieteeseen erikoistuvalle lääkärille osallistuminen antaa teoreettiseen koulutukseen kuuluvan konferenssin, joka on 1.8.2015 jälkeen opinto-oikeuden saaneilla pakollinen. Vuoden 2018 alusta alkaen valtakunnallisia Yleislääkäripäiviä ei hyväksytä erl-koulutukseen kuuluvaksi tieteelliseksi kongressiksi.

Yhteystiedot

Itä-Suomen yliopisto
Kuopion kampus
Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö/Perusterveydenhuolto
PL 1627, 70211 Kuopio

Käyntiosoite: Yliopistonranta 1 C, Canthia-rakennus, B-rappu, 2. kerros


Henkilöstö

Pekka Mäntyselkä, Professori
+358 50 449 9436, pekka.mantyselka(at)uef.fi
Canthia 2055

Nina Tusa, Kliininen opettaja
+358 46 922 0643, nina.tusa(at)uef.fi
Canthia 2052

Siku Kosonen, Opintoamanuenssi
+358 40 722 3278, siku.kosonen(at)uef.fi