Maisterin tutkinto

Terveystieteiden maisterin tutkintoon (edeltävinä opintoina kandidaatin tutkinto + 120 opintopistettä) johtavissa opinnoissa opiskeluaika on noin kaksi vuotta.

Maisterivaiheessa opiskelija jatkaa opintojaan jossakin seuraavista vaihtoehdoista:

Terveystieteiden maisterin tutkinto sisältää mm. suuntautumisvaihtoehdon mukaiset syventävät opinnot sekä niitä tukevia opintoja.