Tutkimus

Teemme Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikössä korkeatasoista, kansainväliset mitat täyttävää ja merkittävää tieteellistä tutkimusta terveyden, terveysriskien ja terveyden edistämisen ytimessä.


Vuosittain tuotamme noin 200 vertaisarvioitua julkaisua kansainvälisiin tieteellisiin lehtiin. Julkaisemme myös kotimaisissa tiedejulkaisuissa, koska osa tutkimus- ja kehittämistyöstämme palvelee suoraan suomalaista yhteiskuntaa ja sen hyvinvoinnin kehittämistä.

  • Tutkijoidemme julkaisuihin voit tutustua UEF:n SoleCris-tutkimustietokannassa - SoleCRIS

Yhteistyössä kanssamme toimii tutkijoita ja yliopistoja käytännössä kaikilla mantereilla. Eniten kumppaneita on Euroopan eri maissa ja Yhdysvalloissa, ja joukossa on monta maailman kirkkaimman kärjen yliopistoa. Myös Australiaan on kehittynyt monipuoliset kontaktit ja uusia nousevia yhteistyöalueita on erityisesti Aasiassa ja Afrikassa.

Ulkopuolinen rahoitus vastaa noin kolmanneksesta budjetistamme. Päärahoittajia ovat olleet Suomen Akatemia, Euroopan Unioni, Suomen ministeriöt, suomalaiset ja pohjoismaiset säätiöt sekä Tekes (nyk. Business Finland).  Eräs merkittävimmistä viime aikojen hankkeista on Stop Diabetes – Knowledge-Based Solutions (StopDia), jolle Strateginen tutkimusneuvosto myönsi usean miljoonan euron rahoituksen vuosille 2016-2019.

Lisätietoja

Pekka Mäntyselkä, yleislääketiede, yksikön johtaja; pekka.mantyselka(at)uef.fi