Terveydenhuolto

Terveyspalvelututkimuksessa yhdistyvät kliininen, epidemiologinen ja toimintatutkimus. Terveyspalvelut ovat yksi keskeinen väestön ja yksittäisten ihmisten terveyteen vaikuttavista tekijöistä. Perusterveydenhuolto on terveyspalvelujärjestelmän kivijalka, jota pyritään vahvistamaan tulevissa sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisissa ratkaisuissa. Terveyspalvelututkimuksen merkitys onkin noussut yhä suuremmaksi ja ajankohtaisemmaksi.

Terveyspalvelututkimuksessa kiinnostuksen aiheita ovat palveluiden käyttö, työn sisältö, laatu ja tarkoituksenmukaisuus sekä palveluiden järjestäminen ja hoitokäytännöt. Terveyspalvelututkimuksessa käytetään erilaisia tutkimusmenetelmiä ongelmien määrittelemiseen, ilmiöiden kuvaamiseen, toimintatapojen arviointiin, riskitekijöiden ja ennusteen selvittämiseen sekä diagnostiikan, hoidon tehon ja vaikuttavuuden tutkimiseen.

Terveyspalvelututkimus voi olla:

  • Kliinistä ja ongelmalähtöistä (esimerkiksi miten verenpainetaudin hoito onnistuu parhaiten)
  • Potilas- tai väestölähtöistä (esimerkiksi minkälainen on sairastavuuden taakka yksittäiselle ihmiselle, väestölle ja terveydenhuoltojärjestelmälle)
  • Hoito- ja toimintatapalähtöistä (esimerkiksi miten masennuksen seulominen ja hoito tulisi toteuttaa)

Tutkimusta vaikuttavien terveyspalveluiden edistämiseksi väestölle ja potilaille – sitä on terveyspalvelututkimus.
 

Lisätiedot Pekka Mäntyselkä, yleislääketieteen professori, + 358 50 4499 436, pekka.mantyselka(at)uef.fi