Erikoislääkärikoulutus, terveydenhuolto

Terveydenhuollon erikoislääkärit ovat yhteisöjen ja väestöjen terveydentilan erityisasiantuntijoita. Erikoislääkäri tuntee terveyden edistämisen, sairauksien ennalta ehkäisyn sekä hoidon ja kuntoutuksen kokonaiskuvan ja pystyy soveltamaan tätä tietoa terveyspolitiikan sekä terveyspalvelujen kehittämiseen. Terveydenhuollon erikoislääkärit tuntevat väestötasolla tehtävien epidemiologisten, rekisteri- ja tilastotietoihin sekä kliinisten tutkimusten menetelmät ja lähtökohdat ja pystyvät näin arvioimaan kriittisesti tarjoutuvaa tietoa. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä terveydenhuollon eri tasojen välisen integraation edetessä terveydenhuollon erikoislääkärit tuntevat näiden alojen muodostaman kokonaisuuden ja osaavat hyödyntää tätä suunnittelua, johtamista ja tutkimusta varten.

Koulutuksen tavoitteet, rakenne ja sisällöt on kuvattu tarkemmin opinto-oppaassa.

 

Kansanterveystieteen ja kl.ravitsemustieteen kliinisten yksiköiden (ger, tth, yle) järjestämät erikoislääkärikoulutukset, kevätlukukausi 2019


20.2.     Ihminen näkyvissä (TietoTeknia, Auditorio)
22.5.     Erikoislääkärikoulutus (TTA)

 

Terveydenhuoltoon erikoistuvien tapaamiset, alustava aikataulu:

tiistai 29.1. klo 13 
keskiviikko 27.2. klo 13

Paikka:  Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus, MediStudia MS505

 

Muut Itä-Suomen yliopiston hyväksymät erikoislääkärikoulutuksen teoreettiset koulutukset

 

MONITIETEISET PERUSTERVEYDENHUOLLON TUTKIMUKSEN PÄIVÄT järjestetään 9.-11.5.2019 Tampereella.

 

Yhteystiedot:

Oppiaineen vastuuhenkilö dosentti Simo Kokko, simo.kokko(at)fimnet.fi

Opintoamanuenssi Siku Kosonen, siku.kosonen(at)uef.fi, puh. 040 7223278