StopDia

Stop Diabetes (StopDia)  on laaja monitieteellinen tutkimushanke, joka tähtää tyypin 2 diabeteksen ehkäisemiseen niin yksilö- kuin ympäristötason toimilla. Tutkimushanke tuottaa terveydenhuollolle ja maakunnille toimintamallin pysyvien elintapamuutosten aikaansaamiseksi sekä tietoa toimien kustannusvaikuttavuudesta.

Tutkimushanke on osa Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston Terveys, hyvinvointi ja elämäntavat -ohjelmaa ja se toteutetaan Itä-Suomen yliopiston, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Teknologian tutkimuskeskus VTT:n ja useiden sidosryhmien yhteistyönä vuosina 2016–2019.

Lisää tietoa StopDia-tutkimuksesta: http://www.uef.fi/web/stopdia/etusivu

StopDia, Uef Connect

Tutkimuskonsortion johtaja:

Dekaani, prof., LT, Jussi Pihlajamäki jussi.pihlajamaki(at)uef.fi

Terveystieteiden tiedekunta, Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö, Itä-Suomen yliopisto