Ruokakasvatus

Tutkimusryhmämme on keskittynyt erityisesti lasten ja nuorten ruoka- ja ravitsemuskasvatukseen, sillä lapsuuden ravitsemus, ruokailutottumukset ja ruokaosaaminen luovat pohjan terveelle aikuisiälle. Tavoitteenamme on löytää vaikuttavia toimintatapoja ja -malleja mm. varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen. Vaikuttavuuden osoittamiseksi toteutamme evaluaatiotutkimusta.

Ruoka- ja ravitsemuskasvatus edistää arjen taitoja sekä hyvinvointia ja terveyttä ravitsemuksen keinoin.

Tutkimusryhmämme selvittää mm. seuraavia kysymyksiä:

  • Millaiset tekijät ohjaavat ruokamieltymystemme ja -tottumustemme kehittymistä?
  • Kuinka ruoka- ja ravitsemuskasvatukseen liittyviin tekijöihin voidaan vaikuttaa yksilön, ympäristön ja yhteiskunnan tasoilla? 

Käynnissä olevat hankkeet:

Henkilöstö: