Ravitsemus

Ravitsemustieteen tutkimusryhmät selvittävät ravitsemuksen merkitystä terveydelle. Tavoitteena on tukea terveyden edistämistä ja sairauksien ehkäisyä. Tutkimuksissa selvitetään ravitsemuksen ja kroonisten kansansairauksien välisiä yhteyksiä ja niihin vaikuttavia tekijöitä ja toisaalta kehitetään terveellisiä ja turvallisia elintarvikkeita.