Psykososiaalinen terveys

Ihminen on kokonaisuus, jossa fyysinen, psyykkinen sosiaalinen ja joidenkin teorioiden mukaan myös henkinen terveyden ulottuvuus yhdistyvät vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa.

Olemme vuosien ajan tutkineet kansainvälisessä yhteistyössä sosiaalisten ja sosioekonomisten tekijöiden merkitystä terveyteen. Tätä tutkimuslinjaa voi kutsua sosiaaliepidemiologiaksi. Tutkimusaiheina on ollut myös sellaisia ihmisen elämään kuuluvia asioita kuin työ ja uni ja se, saadaanko niistä uutta tietoa terveyttä muovaavista tekijöistä.

Toinen merkittävä poikkitieteellinen rajapinta on ihmisen psykofyysinen tutkimus, josta on aiemmin käytetty mm. nimitystä psykosomatiikka. Tässä tutkimuslinjassa tarkastelemme erityisesti psyykkisten tekijöiden, persoonallisuuspiirteiden, psykiatristen terveysongelmien ja toisaalta fyysisen terveyden ja esimerkiksi joidenkin biomarkkereiden eli verikoearvojen välisiä monimutkaisia ja mielenkiintoisia yhteyksiä.  

Päihteet ja Suomessa etenkin alkoholi ovat keskeisiä kansanterveyskysymyksiä. Väestöpohjainen  alkoholiepidemiologinen tutkimus on jatkunut meillä vahvana 1990-luvulta alkaen. Olemme osallistuneet mm. Suomen Akatemian monivuotiseen päihdetutkimusohjelmaan FinDrink-hankkeella. Olemme tarkastelleet alkoholinkulutuksen ja erilaisen juomatapojen terveysvaikutuksia sekä toisaalta tutkineet sitä, mitkä tekijät määrittävät alkoholinkulutuksen tasoa keski-iässä ja ikääntyessä. Tutkimuksiin on saatu mukaan myös elämänkaarinäkemys, kun on käytetty nykytutkittavien historiallista terveystietoa 1930-1950-lukujen arkistoista (Uef sähköiset julkaisut: Laura Kauhanen, Childhood determinants of later health).

Tutkimme myös huumeiden käyttöä ja niiden terveysvaikutuksia. Huumeriippuvuuden luonnollista kulkua ja terveysmuutoksia ennustavia tekijöitä on selvitelty professori Jussi Kauhasen johtamassa HUUTI-tutkimuksessa. Tutkimuksessa on mukana myös oikeuspsykiatrian professori Jari Tiihosen johtama farmakologinen tutkimuskokonaisuus.

HUUTI on lähes 5.000 pääosin pääkaupunkiseudulla asuvan huumeidenkäyttäjän epidemiologinen seurantatutkimus. Tutkittavat, jotka ovat hakeneet hoitoa Helsingin Diakonissalaitoksen tarjoamista palveluista vuosina 1998-2008. Tiedot on yhdistetty valtakunnallisiin terveydenhuollon tietorekistereihin, jonka ansiosta palvelujen käyttäjien myöhempää terveyttä on ollut mahdollista seurata. Esimerkki HUUTI-tutkimuksen tuloksista julkaistu Uefin sähköisissä julkaisuissa (Ifeoma Onyeka, Premature deaths among illicit drug users: a follow-up study on treatment seeking clients in Finland).