Maisteritutkinto

Terveystieteiden maisterin tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä (ylempi korkeakoulututkinto) ja sen suorittaminen kestää kaksi vuotta.  Opiskelu on päätoimista ja edellyttää läsnäoloa Kuopiossa.

Terveystieteiden maisterin tutkinnon tavoitteena on antaa hyvä tuntemus ravitsemustieteestä ja valmiudet toimia työelämässä monipuolisesti ravitsemuksen asiantuntijana. Lisäksi tutkinnon tavoitteena on antaa valmiudet tieteelliseen ajatteluun ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen sekä valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen.

Ravitsemusterapiaopinnoissa painottuu ravitsemuksen merkitys sairauksien ehkäisyssä ja hoidossa. Maisterin tutkinto on mahdollista koostaa myös ilman ravitsemusterapiaopintoja, jolloin tutkinto voi koostua mm. elintarvikealan, liikuntaravitsemuksen, ravitsemusviestinnän ja kaupallisista opinnoista.

Ravitsemustieteen pääaineesta valmistuneet terveystieteiden maisterit voivat toimia elintarvike- ja lääketeollisuudessa tuote-asiantuntijoina, ravitsemusasiantuntijoina ruokapalveluissa, järjestöissä, yhdistyksissä ja urheiluseuroissa hallinto- ja asiantuntijatehtävissä sekä yrittäjinä. Ravitsemusterapiamoduulit suorittaneet ovat päteviä toimimaan ravitsemusterapeutteina sairaaloissa, terveyskeskuksissa, kuntoutuskeskuksissa ja yrittäjinä. Ravitsemusterapeutiksi laillistamista anotaan maisteritutkinnon jälkeen Valviralta.

Ravitsemustieteen maisteriopinnot koostuvat opiskelijan valitsemista moduuleista. Näistä moduuli 1 on kaikille opiskelijoille pakollinen, siihen sisältyy mm. pro gradu -työ ja opintoihin kuuluvat harjoittelut ja opiskelujaksot perusterveydenhuollossa ja sairaalassa. Tämän lisäksi opiskelija valitsee moduuleista kaksi 30 opintopisteen moduulia. Ravitsemusterapiamoduulit ovat pakollisia niille opiskeijoille, jotka haluavat suorittaa ravitsemusterapeutin pätevyyden. Elintarvikemoduulit (#4 ja 5) on suunniteltu niin että niiden opiskelijoilla olisi valmistuttuaan hyvät valmiudet toimia asiantuntijatehtävissä elintarvike- ja lääketeollisuudessa. Moduulit 4 ja 5 järjestetään vuorovuosina (#5 lukuvuonna 2018-19), muut moduulit vuosittain.

Osa moduuleista suoritetaan Itä-Suomen avoimen yliopiston kautta, jolloin nämä moduulit valinneille opiskelijoille voi opiskeluista koitua kustannuksia. Opinnot avoimessa yliopistossa maksavat noin 250 €/kokonaisuus tai yksittäiset opintojaksot 12 €/opintopiste.