Kansanterveys

Ei-tarttuvat krooniset sairaudet kuten sydän- ja verisuonitaudit, syövät, keuhkosairaudet, diabetes sekä muistisairaudet ovat yleisimpiä ennenaikaisen kuoleman syitä koko maailmassa nykyään. Kaksi kolmasosaa maailman kuolemista johtuu näistä syistä. Myös niiden aiheuttama taloudellinen taakka on valtava.

Kansanterveystieteen yksiköllä Itä-Suomen yliopistossa on maine huipputason sydän- ja verisuonitautien tutkimuksessa aina 1970-luvulta alkaen, jolloin olimme vielä osa Kuopion korkeakoulua ja yliopisto. Maineikas Pohjois-Karjala Projekti lähti liikkeelle täältä. Myöhemmin kansainvälisen tutkimuksemme lippulaiva on ollut KIHD-tutkimus (Kuopio Ischaemic Heart Disease Risk Factor Study). Nimestään huolimatta se ei keskity ainoastaan sydäntautien tutkimukseen, vaan selvittelee myös esimerkiksi syöpien ja diabeteksen syitä sekä niihin liittyviä monimutkaisia tekijöitä. KIHD-tutkimuksen piirissä on julkaistu satoja kansainvälisiä alkuperäistutkimuksia ja puolisensataa väitöskirjatyötä. Tämä väestöpohjainen prospektiivinen seurantatutkimus tuottaa arvokasta tutkimusnäyttöä ainakin vielä koko 2020-luvun ajan.

Olemme mukana myös useissa kansainvälisissä tutkimuskonsortioissa ja verkostoissa. Oma tutkijalähtöinen tutkimus on innovatiivista ja siinä on vauhti päällä koko ajan. Muina keskeisinä tutkimusalueina kannattaa mainita ravitsemukseen liittyvät tekijät, päihteet, ikääntyminen, työhyvinvointi, kansainvälisten kriisien terveysvaikutukset sekä ympäristöterveyden kysymykset kuten ilmansaasteet.

Keskeisiä senioritutkijoita

Jussi Kauhanen, Kansanterveystieteen professori, LT, (vastuullinen tutkija, KIHD), jussi.kauhanen(at)uef.fi
Tiina Laatikainen, Terveyden edistämisen professori, LT, tiina.laatikainen(at)uef.fi, UEF Connect
Tomi-Pekka Tuomainen, Epidemiologian professori, LT, tomi-pekka.tuomainen(at)uef.fi
Eija Lönnroos, Geriatrian professori, LT, eija.lönnroos (at)uef.fi
Timo Lanki, Ympäristöterveyden professori, FT, timo.lanki(at)uef.fi
Miia Kivipelto, LT, neurogeriatrian professori (oa.), miia.kivipelto(at)ki.se, UEFConnect
Jyrki Virtanen, ravitsemusepidemiologian dosentti, yliopistotutkija, FT, jyrki.virtanen(at)uef.fi
Javkhlanbayar Dorjdagva, postdoc researcher, PhD, MPH, javkhlanbayar.dorjdagva(at)uef.fi
Sudhir Kurl, dosentti, LT, sudhir.kurl(at)uef.fi
Sari Voutilainen, ravitsemustieteen dosentti,  FT, sari.voutilainen(at)uef.fi
Ari Voutilainen, dosentti, FT, datamanageri ja statistikko, ari.voutilainen(at)uef.fi, UEF Connect
Irma Nykänen, geriatrisen ravitsemustieteen dosentti, FT, irma.nykanen(at)uef.fi, UEF Connect

Lisäksi meillä on yhteistyökumppaneina iso joukko tutkijoita tiedekunnan muilta laitoksilta, UEFin toisista tiedekunnista, Suomen muista yliopistoista, korkeakouluista ja tutkimuslaitoksista sekä ulkomailta, erityisesti Euroopasta, Yhdysvalloista ja Australiasta.