Kandidaattitutkinto

Ravitsemustieteen kandidaatin tutkintoa suorittamaan valitaan pääsykokeiden kautta vuosittain 30 opiskelijaa. Tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä ja sen suorittaminen kestää kolme vuotta. Kandidaatin tutkinnon ensisijaisena tavoitteena on antaa riittävät tiedot ja edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen. Tutkinnon suorittaneilla on ravitsemustieteen pääaineen sekä sivuaineiden perusteiden tuntemus ja edellytykset alan kehityksen seuraamiseen. Alakohtaisen osaamisen lisäksi koulutuksen tavoitteena on kehittää valmiuksia jatkuvaan oppimiseen sekä viestintä- ja kielitaitoa.

Terveystieteiden kandidaatit voivat toimia ravitsemus- ja elintarvikealan tehtävissä järjestöissä, elintarviketeollisuudessa sekä ravitsemispalveluiden piirissä. Heillä on myös opinto-oikeus ravitsemustieteen maisteriopintojen suorittamiseen.

Syksyllä 2019 aloittavien opiskelijoiden kandidaatinopinnot muodostuvat seuraavista opintojaksoista:

                                                                                                                                                                                                                                 

Kandiopintoihin valitaan yksi 30 op moduuleista, jotka on esitetty tarkemmin maisterivaiheen sivulla.

Kuvassa keltaisella pohjalla olevat opintojaksot voi suorittaa myös Itä-Suomen Avoimen yliopiston kautta vaikka jo ennen opiskelupaikan saamista.