Elintarvikkeiden laatu ja tuotekehitys

Terveellinen ja turvallinen ruoka ei ole itsestäänselvyys. Tartumme innokkaasti tutkimuksessamme elintarviketurvallisuuteen liittyviin ajankohtaisiin haasteisiin. Pyrimme uusimman tiedon ja osaamisen tuottamiseen ja hyödyntämiseen elintarviketurvallisuuden varmistamisen näkökulmista, erityisesti elintarvikemikrobiologian ja elintarvikkeiden säilyvyyden osalta, ravitsemuksellista laatua unohtamatta.

Toimimme avoimessa yhteistyössä sidosryhmien kanssa ja pyrimme edistämään avointa tiedettä elintarvikekentällä. Tarjoamme myös lyhyt- ja pitkäkestoisia palvelututkimuksia (esimerkiksi mikrobiologiset määritykset, kirjallisuuskatsaukset) elintarvikealan toimijoille.

Tulevaisuudessa pyrimme entisestään vahvistamaan osaamistamme elintarvikemikrobiologian ja –analytiikan saralla, sekä selvitämme uusia mahdollisuuksia elintarvikkeiden jäljitettävyyden varmentamisessa. Haemme ratkaisuja myös uusien elintarvikkeiden säilyvyyttä lisäävien menetelmien käyttöönottoon.

Keskeisiä hankkeitamme:

Biojalostuksen erotus- ja puhdistustekniikat, analyyttinen kemia ja mikrobiologia tuotteistamisen ja kaupallistamisen tukena: mikrobiologisten menetelmien kehittäminen ja antimikrobisuustestit. Haemme biojalostusmenetelmillä elintarvike- ja muista sivuvirroista kaupallisesti arvokkaita yhdisteitä. (Pohjois-Savon liitto)

Biomassaperäisten aromiaineiden ja hyötykemikaalien käytettävyysarviointi ja testaus –kehityshanke: uusien tuotteiden kehittäminen biojalostuksen, mm. puusta ja peltobiomassoista peräisin olevien raaka-aineiden sivuvirroista. Tavoitteena tunnistaa fraktioita ja yksittäisiä molekyylejä, joilla on antimikrobinen aktiivisuus. (Pohjois-Savon liitto)

Insect-Savo: Ruokaturvallisuuden ja laadun varmistaminen hyönteistuotteissa, mikrobiologisen laadun ja ravintosisällön selvittäminen. (Pohjois-Savon liitto)

Palvelututkimukset: lyhytkestoiset testaukset ja muut selvitykset sopimuksen mukaan.

Yhteystiedot:

Yliopistonlehtori Jenni Korhonen, jenni.korhonen(at)uef.fi, UEF Connect

Dosentti Olavi Raatikainen, olavi.raatikainen(at)uef.fi, UEF Connect