Ikääntyminen ja terveys

Eliniän pidentyminen on yksi yhteiskuntamme suurimmista saavutuksista. Väestörakenteen vanhenemiseen kuitenkin liitetään taloudellisia ja terveyspoliittisia haasteita, jopa siinä määrin, että kehityksen positiiviset puolet ja ikääntyneiden voimavarat jäävät osin tiedostamatta. Ikääntymistutkimukselle on siis vahvaa tilausta. Tarvitsemme ajankohtaista epidemiologista tietoa ikääntyvien terveyteen liittyvistä tekijöistä, pitkäaikaissairauksien ilmaantuvuudesta ja ennusteesta, palveluiden tarpeesta ja palvelujärjestelmien toimivuudesta sekä ennen kaikkea tuoreita ja toimivia interventioita ikääntyvien terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen.

Makrotason ikääntymistutkimus on mitä suurimmissa määrin monialaista yhteistyötä. Tähän yksikössämme ja Itä-Suomen yliopistossa on hyvät valmiudet. Terveystieteiden ohella tärkeitä kotimaisia ja kansainvälisiä yhteistyökumppaneita löytyy monilta tieteen aloilta. Tehtävänämme on selvittää yksilön ominaisuuksien, elintapojen, ympäristöön ja työhön liittyvien tekijöiden sekä laajemminkin vallitsevien olosuhteiden vaikutuksia ikääntyvien ja ikääntyneiden terveyteen, toimintakykyyn ja hyvinvointiin. Tämä edellyttää sekä pitkänlinjan elämänkaarellista tutkimusotetta että tiiviisti ajassa kiinni olevaa interventiotutkimusta.

Liity monialaiseen joukkoomme, etsimään vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:

  • Kuinka ikääntyvästä työvoimasta tehdään kansakunnan menestystekijä?
  • Miten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää kehitetään niin,  että sen toiminta olisi jatkossakin kustannusvaikuttavaa ja inhimillistä myös ikääntyneiden kannalta?
  • Entä kun terveys ja toimintakyky jo horjuvat - mitä on optimoitu hoito, ravitsemus ja kuntoutus?

Elämisen arvoista elämää loppuun saakka – terveystieteilijänä edistämässä hyvää vanhenemista ja vanhuutta.
 

Lisätietoja Eija Lönnroos, professori, + 358 40 355 2932, eija.lonnroos(at)uef.fi