Terveellinen ja turvallinen ruoka

Terveellisen ruoan kehittäminen vaatii ruoka-aineiden terveyteen vaikuttavien osatekijöiden tunnistamista. Työssä käytetään metabolomiikka-tutkimuksia bioaktiivisten yhdisteiden tunnistamiseksi ja nutrigenomiikka-tutkimuksia selvittämään näiden tekijöiden vaikutuksia geenitasolla. Ruokaturvallisuuteen liittyvät mikrobiologiset ja toksikologiset tekijät ovat myös keskeinen osa tutkimusta.