Vuonna 1971 perustettu Karjalan tutkimuslaitos on Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan yksikkö.

Tutkimuslaitoksessa tehdään Itä-Suomen, Karjalan ja Luoteis-Venäjän henkiseen ja aineelliseen kehitykseen liittyvää monitieteistä humanistista ja yhteiskuntatieteellistä perus- ja soveltavaa tutkimusta. Se tukee hanketoimintansa puitteissa jatko-opintojen ohjausta ja tutkijakoulutusta, osallistuu myös perusopetukseen ja suorittaa yliopiston yhteiskunnalliseen palvelutehtävään liittyvää tilaustutkimusta.

Tutkimuslaitos toimii kolmella toisiinsa limittyvällä painoalalla, jotka ovat

1) aluekehitys ja maaseutu
2) etnisyys ja kulttuuri
3) raja ja Venäjä.

Toimeksiantoihin perustuva tutkimus on keskitetty laitoksen osana  toimivaan Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatiaan.

VERA - Venäjä- ja rajatutkimuskeskus koordinoi ja edistää Venäjään ja rajoihin liittyvää tutkimusta ja koulutusohjelmia Itä-Suomen yliopistossa.

 

Karjalan tutkimuslaitos, Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus
Käyntiosoite: Aurora, Yliopistokatu 2 B
Postiosoite: PL 111, 80101 Joensuu