Tutkimus ja opetus

Tutkimuslaitoksessa tehdään Itä-Suomen, Karjalan ja Luoteis-Venäjän henkiseen ja aineelliseen kehitykseen liittyvää monitieteistä humanistista ja yhteiskuntatieteellistä perus- ja soveltavaa tutkimusta. Se tukee hanketoimintansa puitteissa jatko-opintojen ohjausta ja tutkijakoulutusta, osallistuu myös perusopetukseen ja suorittaa yliopiston yhteiskunnalliseen palvelutehtävään liittyvää tilaustutkimusta.