Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatia

Spatia on soveltavan alue- ja kuntatutkimuksen keskus, joka toimii osana Itä-Suomen yliopiston Karjalan tutkimuslaitosta. Spatia tekee asiakkailleen tutkimuksia ja selvityksiä sekä välittää asiantuntijapalveluita alueellisen ja kunnallisen kehitystyön tarpeisiin. Tutkimukset toteutetaan yliopiston monipuolisen ja korkeatasoisen yhteiskunta- ja aluetieteen asiantuntijaverkoston avulla. Spatian asiakkaita ovat erilaiset kehittämisorganisaatiot, yritykset, kunnat, kaupungit ja valtionhallinto. Keskus on mukana myös kansainvälisissä tutkimusohjelmissa.

Spatian tehtävänä on tuottaa ja välittää aluekehitystä ja -suunnittelua tukevia tutkimus- ja asiantuntijapalveluita. Näin se tukee Itä-Suomen yliopiston yhteiskunnallista ja alueellista vuorovaikutusta.

Spatian toiminnan pohjana ovat Itä-Suomen yliopiston arvot: tieteen vapaus, eettisyys ja oikeudenmukaisuus. Spatian toimintaperiaatteita ovat asiakaslähtöisyys, luottamuksellisuus ja vuorovaikutteisuus.

Spatian asiantuntemus liittyy laaja-alaisesti alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, aluetalouksiin, maaseutu- ja raja-alueisiin sekä Venäjään. Spatian kautta voit löytää asiantuntemusta myös erilaisiin kehittämishankkeisiin ja arviointitutkimuksiin.

Spatia toimii verkosto-organisaationa Itä-Suomen yliopiston Karjalan tutkimuslaitoksen yhteydessä. Spatian asiantuntijaverkosto käsittää noin 20 eri alojen asiantuntijaa pääosin yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnasta. Lisäksi toimimme yhteistyössä mm. Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducaten kanssa.

Spatian kotisivuille