Opetus

Tutkijat toimivat vastuuopettajina ja vierailevina luennoitsijoina luentokursseilla, seminaareissa sekä harjoituskursseilla. Eniten opetusta annetaan yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunnassa, erityisesti historia-ja maantieteiden laitoksessa. Lisäksi tutkijoiden koordinoimia kursseja on tarjolla filosofisen tiedekunnan humanistisessa osastossa.

Tutkimushenkilökunta, erityisesti professorit, ohjaavat väitöskirjatutkimuksia ja lisensiaatintutkimuksia sekä Itä-Suomen yliopistossa että muissa yliopistoissa. Lisäksi jatko-opiskelijoita ohjataan valtakunnallisten tohtoriohjelmien puitteissa. Tutkijat ohjaavat myös pro gradu -tutkielmia, joiden aihepiirit liittyvät Karjalan tutkimuslaitoksen keskeisiin tutkimusteemoihin.