Maarit Sireni
Yliopistotutkija, YTT
Dosentti, yhteiskuntamaantiede, maaseutumaantiede
Aurora 1193
P. 050 442 3661

Maaseutumaantiede ja feministinen maantiede

Curriculum vitae (pdf)

 

Nykyinen työtehtävä

 • Erikoistutkija, yhteiskuntatieteellinen aluetutkimus erityisalana maaseutututkimus (yliopistotutkija vuodesta 2011)

Tutkinnot ja oppiarvot

 • Yhteiskuntatieteiden tohtori, yhteiskuntamaantiede 2002, Joensuun yliopisto
 • Dosentti, yhteiskuntamaantiede erityisalana maaseutumaantiede 2012, Itä-Suomen yliopisto, Historia- ja maantieteiden laitos
 • Väitöskirja: Sireni, M. (2002). Tilansa tekijät. Tutkimus emännyydestä ja maatilasta naisen paikkana. Joensuun yliopisto, Yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja 56. Joensuu. 320 s.
 • Yliopistopedagogiikan perus- ja aineopinnot 2010, Itä-Suomen yliopisto

Keskeiset tutkimusteemat

 • Sukupuoli ja tila: maaseudulla asuvat ja yrittävät naiset
 • Maaseudun harvuus ja väljyys: maankäytön suunnittelu maaseudulla
 • Liikkuvuus: maaseudun näkymätön väestö
 • Kodin maatiede: siirtokarjalaisten paikkasuhde

Tutkimusprojektit

 • Maa- ja metsätalousministeriö,  Maaseutupolitiikan neuvosto, Kansalaistoiminta ja hyvinvointi (1.5.2017-30.4.2020)
 • Sivakka ja Rasimäki, kylätutkimus Valtimolla
 • Maakuntauudistus ja vahvistuvat yhteistyörakenteet sivistyksessä ja hyvinvoinnissa

Opetus

 • 5116228 Maaseutumaantiede, 5 op
 • 5116378 Feministinen maantiede, 5 op

 

Keskeisiä julkaisuja teemoittain

Kodin maantiede

 • Sireni, M. (2016). Muistin paikat siirtokarjalaisissa kodeissa. Terra 128:2, 63-74.
 • Sireni, M. (2016). Suvun maantiede Rasimäen kodeissa. Teoksessa Rannikko P., M. Sireni, P. Härkin, H. Itkonen, S. Knuuttila, M. Lähteenmäki, J. Oksa, M. Simula: Kotona, kylässä, liikkeellä. Sivakka ja Rasimäki arjen ja mielen tiloina, 25-55. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1426. SKS.

Liikkuvuus

 • Pitkänen, K., M. Sireni, P. Rannikko, S. Tuulentie & M. Hiltunen (2017). Temporary mobilities regenerating rural places. Case studies from northern and eastern Finland. Journal of Rural and Community Development 12:2-3, x-xx.

Sukupuoli ja tila

 • Schuurman, N. & M. Sireni (2016). The Human Horse Relationship Challenged by Pregnancy and Motherhood. Teoksessa: Davis, M. L. & A. Maurstad (toim.), The Meaning of Horses. Biosocial Encounters, 129-143. Routledge.
 • Sireni, M. (2015). Reinventing Rural Femininities in the Post-Productivist Finnish Countryside. European Countryside 7:1, 42-56.
 • Sireni, M. (2015). Emännästä yrittäjäksi. Maaseudun naista koskevien puhetapojen muutos. Sukupuolentutkimus - Genusforskning 28:1, 18-29.
 • Sireni, M. (2015). Feminism in Rural Finland. A Comparison of Agendas of two Women's Organizations. Teoksessa: Pini, B., B. Brandth & J. Little (toim.), Feminisms and Ruralities, 43-55. Lexington Books, The Rowman & Littlefiled Publishing Group.
 • Sireni, M. (2010). Lastenhoidon käytännöt ja arvostukset suomalaisella maaseudulla. Maaseudun uusi aika 18:3. artikkeli pdf
 • Sireni, M. (2009). Naisten neuvontajärjestöt luontoa ja naiseutta koskevien käsitysten rakentajina. Alue ja Ympäristö 38:2. pdf
 • Sireni, M. (2008). Agrarian Femininity in a State of Flux: Multiple Roles of Finnish Farm Women. In: Asztalos Morell, I. & B. Bock (eds.), Gender Regimes, Citizen Participation and Rural Restructuring. Elsevier, Research in Rural Sociology and Development, Volume 13. Elsevier. Oxford.
 • Sireni, M. (2005). Sukupuoli-identiteetit ja keho maaseutumaantieteen tutkimuskohteina. Maaseudun uusi aika 13:1, 21-33.
 • Sireni, M. (2004). Siinä sivussa syntyivät lapset. Maatilan emännyys Maan sydämeltä -aineistossa. Teoksessa: Nirkko, J. & Vesala, K. (toim.), Kirjoituksia maan sydämeltä., 53-77. Tutkimusnäkökulmia maanviljelijöiden kilpakeruuaineistoon. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 931. SKS. Helsinki.
 • Sireni, M. (2003). Kotitöistä vastaavat emännät - maaseudun uutta vai vanhaa naiseutta? Alue ja Ympäristö 32:3, 22-32.
 • Sireni, M. (2003). Vanha työnjako - uusi emännyys. Perhekeskeisyys maaseudun naisen valintana. Naistutkimus - Kvinnoforskning 16:2, 35-46. artikkeli pdf
 • Safiliou-Rothschild, C. with the collaboration of S. de Rooij, B. Bock, M. Sireni, G. Djurfeldt, P. Gooch, A. Rieu & H. Cettolo (2002). Causes and Mechanisms of Social Exclusion Smallholders. Exclusion and Integration Dynamics in European Agriculture. European Comission, EU Socio-Economic Research. Brussels.

Maaseudun harvuus ja väljyys: maankäytön suunnittelu maaseudulla

 • Sireni, M. (2016). When Urban Planning Doctrine Meets Low Density countryside. European Countryside 8:3, 189-206.
 • Sireni, M. (2013). Haja-asutus ei jaa mielipiteitä Itä-Suomessa. Yhdyskuntasuunnittelu 51:2, 53-72.
 • Sireni, M. (2013). Tasa-arvotavoite ohjaa maaseudun maankäytön suunnittelua. Maaseudun uusi aika 21:1, 30-43.
 • Sireni, M. (2013). Liikkumisen tasa-arvo maaseudulla. Teoksessa Björn, I., Jokinen, P., Kotilainen, J., Schuurman, N. & Sireni, M. (toim.), Korpisosiologi(aa), 73-82. University Press of Eastern Finland, Saarijärvi.
 • Sireni, M. (2011). Kuntapoliitikot ja yhdyskuntarakenteen eheyttäminen. Muuttaako ilmastonmuutos alueidenkäyttöä maaseudulla? Kunnallistieteellinen aikakauskirja 39:4, 355-373. pdf
 • Sireni, M. (2011). Maaseudun muutoskertomuksia ja tulevaisuudenkuvia. Teoksessa: Hirvonen, T. (toim.), ESPONin anti arvioitavana, 46-62. työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, Alueiden kehittäminen 40/2011. Työ- ja elinkeinoministeriö, Helsinki. pdf
 • Sireni, M. (2011). Maaseudun harvuus ja väljyys. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja 6/2011. pdf
 • Sireni, M. (2010). Sparsity as Luxury? An analysis of rural politicians' views on building rights in low density areas in Finland. In: Ache, P & M. Ilmonen (eds.), Space is luxury, Selected Proceedings of the 24th AESOP Annual Conference, 310-321. Aalto University, School of Science and Technology, Centre for Urban and Regional Studies B 103. pdf

Maaseudun nuoret aikuiset, paikkasuhde ja työmarkkinoiden muutos

 • Sireni, M. (2005). Those who stay: young adults in a rural locality. In: Westman, A. (ed.), Women leave, men remain. Issues of Gender, Welfare and Labour Markets in the Nordic Periphery. North Karelia Polytechnic Publications A: Research reports, 16. Joensuu.
 • Sireni, M. (2000). Kunnon työtä ja oikeaa elämää kotiseudulla - Työn ja kotipaikkakunnan merkitys syrjäseudun nuorelle aikuiselle. Alue ja Ympäristö 29:1.
 • Høj Anvik, C., B. Bjerring, A. Ekman, M. Sireni & A. Wiborg (1999). Arbeid og tilhørighet. Unge voksnes holdninger og tilpasninger til arbeidsmarkedet i Nordens periferier. Nordlands Forskning, NF-rapport nr. 17/99.

Ruuan maantiede

 • Sireni, M. (2007). Vaihtoehtoista ruoantuotantoa kehittämässä. Analyysi maakunnallisista elintarvikestrategioista. Joensuun yliopisto, Karjalan tutkimuslaitoksen raportteja N:o 6/2007. Joensuu. 6/2007 pdf
 • Sireni, M. (2006). Paikallinen ruoka: marginaalinen ilmiö vai tulevaisuuden trendi? Alue ja Ympäristö 34:1. artikkeli pdf