Julkaisut

Projekti tuottaa kohdealueiden sekä EU:n ja Suomen turvallisuus ja kehityspolitiikkaan liittyviä raportteja, politiikkakatsauksia sekä tieteellisiä julkaisuja. Projektin ensimmäisessä vaiheessa kohdealueen tutkijat tuottivat kriittisen ns. State of the Aart katsauksen paikalliseen rajojen, muuttoliikkeen ja EU-politiikan tutkimukseen. Tämän jälkeen yhteistyötä syvennetään ja suomalaiset ja kohdealueiden tutkijat pyrkivät muodostamaan temaattisia tieteellisiin yhteisjulkaisuihin ja projektiesityksiin tähtääviä työryhmiä.