Etnisyys ja kulttuuri

Painoalalla harjoitetaan Itä-Suomeen, Karjalaan, Luoteis-Venäjään ja yleensä raja-alueisiin kohdistuvaa historian, muuttoliikkeiden, etnisten suhteiden ja kulttuuriperinteiden tutkimusta.

Etnisyyteen, identiteetteihin ja kulttuuriin liittyviin kysymyksiin pureutuva humanistinen ja yhteiskuntatieteellinen tutkimus on ollut keskeisessä roolissa Karjalan tutkimuslaitoksen perustamisesta lähtien.

Ydinkäsitteenä etnisyys liittyy kansanryhmien välisten suhteiden ja kanssakäymisen tutkimiseen. Sen piiriin ovat laitoksen tutkimuksissa liittyneet kansallisuuspolitiikan vaikutukset Karjalassa, rajoihin liittyvät narratiivit, vähemmistökielen elvyttäminen, valta-, identiteetti- ja sukupuolikysymykset, alue- ja ympäristöhistoria sekä etnisten ryhmien, muuttoliikkeiden ja rajojen historiat. Alan käsitteiden kriittinen tarkastelu, tutkimusmenetelmien kehittäminen ja kulttuuristen prosessien analysointi ovat merkittävä roolissa etnisyys ja kulttuuri -painoalan perustutkimuksessa.

Etnisyyden ja kulttuurien tutkimus on lähellä Raja ja Venäjä -painoalaa sekä kytkeytyy myös maaseutututkimukseen, yhteiskuntatieteelliseen ympäristötutkimukseen sekä laitoksella tehtävään aluetutkimukseen. Itä-Suomen yliopiston sisällä erityisen merkittävä on yhteistyö Rajat, liikkuvuus ja kulttuurien kohtaaminen (BoMoCult) -tutkimusalueen kanssa.

Etnisyys ja kulttuuri -painoalan keskeisiä tutkimuskohteita ovat:
1. Itä-Suomen ja Karjalan historia ja kulttuuri
2. Raja-alueiden kulttuurit, konfliktit ja narratiivit
3. Etniset suhteet, maahanmuutto, vähemmistöt

Painoalan vastuuhenkilönä toimii prosessori Pekka Suutari.