Posterinäyttely

löytyy Metria-rakennuksen taka-aulasta (kts. pohjapiirros alla). 

Kasvatustieteen päivillä on esillä seuraavat posterit:

 • Digital dialog between school and home - making assessment process transparent for pupils and parents (Sini Kontkanen, Sinikka Räty-Záborszky ja Susanna Pöntinen, Itä-Suomen yliopisto)
 • Eläväistä kielikasvatuksen maisemaa luomassa (Tea Kangasvieri, Jyväskylän yliopisto)
 • Identifying Collaborative Learning in Finnish Teacher Education (Kateryna Zabolotna, Tampere University)
 • Innovative Learning Environments (ILE) research (Tiina Mäkelä, Jyväskylän yliopisto)
 • KAJO-hankkeen tuella kasvatus- ja koulutusalan johtajuusosaamisen kartoittamista ja kehittämistä (Eija Hanhimäki, JyU, Mika Risku, JyU, Jari Kalavainen, JAMK/ AOKK, Ari Hyyryläinen, JAMK/ AOKK)
 • Kirjallisuus ja lukeminen kielenoppimisen keskiössä (Juli-Anna Aerila, Merja Kauppinen, Johanna Lähteelä ja Antti Aaltonen, Turun yliopisto)
 • Lapsen temperamentin vaikutukset varhaiskasvatuksen opetus- ja kasvatushenkilöstön emotionaalisen saatavilla olon kehitykseen PedaSens-intervention aikana (Sivi Harkoma, Helsingin yliopisto)
 • Luovaa STEAM-työskentelyä Värkkäämössä (Emilia Hiltunen, Yli-Iin koulu)
 • Muuttuvat tilat – Muuttuva pedagogiikka (Minna Haring, Mika Mononen ja Ulla Sten, Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulu)
 • Ongelmanratkaisu teknologisissa ympäristöissä ja elinikäinen oppiminen (Hanna Nygren, Koulutuksen tutkimuslaitos)
 • OpenBio (Petteri Vanninen, Miikka Eriksson, Hanna Vuojärvi, Piritta Torssonen, Kaija Saramäki, Saara Nissinen, Henriikka Vartiainen, Sinikka Pöllänen, Itä-Suomen yliopisto)
 • Opettajien vaativaan erityiseen tukeen liittyvät koulutukselliset tarpeet ja niihin tarpeisiin vastaaminen täydennyskoulutuksellaMerja Mannerkoski, Itä-Suomen yliopisto
 • Oppilaan, jolla on autismikirjon oireyhtymä, vuorovaikutus toisen ihmisen ja kasvatuskoiran kanssa (Iris Vainio, Helsingin yliopisto)
 • Osaamiskartoitus Ohjaamon osaamisen kehittämisen, arvioinnin ja johtamisen välineenä (Auli Sesay, JAMK, ammatillinen opettajakorkeakoulu)
 • Pelillistäminen mahdollisuutena monikulttuurisuuskasvatuksessa (Niina Autiomäki, Humanistinen ammattikorkeakoulu ja Hanna Kirjavainen, Turun ammattikorkeakoulu)
 • Rinnalla-hanke: Taiteen ja kirjallisuuden keinoin sosiaalisemotionaalista oppimista ja hyvinvointia (Marita Neitola, Juli-Anna Aerila, Merja Kauppinen ja Mari Siipola, Turun yliopisto)
 • Teacher education coherence regulates student teacher professional agency (Lais Oliveira Leite, University of Eastern Finland)
 • The Motherload: what do the life history stories of primary and early years teacher mothers suggest about this special circumstance? (Aimee Quickfall, Bishop Grosseteste University/Sheffield Hallam University)
 • To Catch The (Next) Wave: Developing English Language Teachers' Digital Literacy (Xuan Nguyen, University of Eastern Finland)
 • Tutkimusperustainen vaativaan erityiseen tukeen liittyvän osaamisen vahvistaminen opettajankoulutuksessa ja täydennyskoulutuksessa (TUVET) (Mirva Poikola, Itä-Suomen yliopisto)
 • Yhteisopettajuutta uudistuvassa oppiaineessa: käytännölliset käsityönopettajat kiertelevät perimmäisiä kysymyksiä (Tellervo Härkki, Helsingin yliopisto ja Henriikka Vartiainen, Itä-Suomen yliopisto)
 • Ystävyyttä edistämässä: kokemuksia kehitysvammaisten koululaisten ystävyydestä (Marjo-Rita Mäkäräinen, Oulun yliopisto)