Luonto- ja seikkailukasvatus

Maarit Marttila Tampere, Pirjo Kuukkanen Lapin yliopisto, Anita Saaranen-Kauppinen HUMAK ja Päivi Virtanen HY

maarit.marttila (at) tampere.fi

Teemaryhmään toivotaan puheenvuoroja, joissa esitellään luonto-, ympäristö- ja seikkailukasvatukseen kytkeytyvien teoreettisten tai empiiristen tutkimusten ideoita, suunnitelmia, meneillään olevia prosesseja tai valmiita tutkimustuloksia. Teemaa voidaan lähestyä esimerkiksi luonto-oppimisympäristöjen, luontoon liittyvien oppimiskokemusten, ulkona oppimisen, ohjaamisen, elämys- ja seikkailupedagogiikan, kestävyyskasvatuksen, terveys- ja hyvinvointivaikutusten ja kehollisuuden näkökulmista.

Teemaryhmän esitykset

Sessio 2, klo 14:45 - 16:15 (F110)

Päivi Vesala: Tunne piha - tunnepiha: koulupihan merkitys alakoulun oppilaille

Miikka Eriksson, Jari Kukkonen, Sirpa Kärkkäinen, Ville Tahvanainen, Teemu Valtonen: Monimuotoisia käsityksiä luonnon monimuotoisuudesta

Timo Latomaa: Elämys, kokemus ja seikkailutoiminta; ja niiden pedagoginen merkitys (peruttu)

Aikataulu pdf

Esitysten abstraktit pdf