Tutkimus tiedeartikkeliksi -kirjoittajatyöpaja 

to 21.11.2019 

klo 14.15-16.15 Carelian kirjasto, CK216 

Mahdollisuus kahvitaukoon klo 14.15-14.45.

Työpaja tukee osallistujia artikkeleiden julkaisemisessa kotimaisissa, suomenkielisissä kasvatusalan tiedelehdissä. Työskentely hyödyttää etenkin jatko-opiskelijoita, mutta siitä on hyötyä kaikille tieteellisiä tekstejä kirjoittaville ja maisterivaiheen opiskelijoille. Pohditaan muun muassa kysymystä, kuinka ylittää kotimaisen tiedelehden julkaisukynnys. 

Julkaisujen toimittajat avaavat tiedelehden julkaisuprosessia ja siihen sisältyviä haasteita sekä kirjoittajien että toimitusten näkökulmasta. Osallistujat lähettävät etukäteen käsikirjoituksia, joita käydään työpajassa läpi keskustellen turvallisessa ja luottamuksellisessa hengessä. Samalla työpaja tekee tutuksi kotimaisia kasvatusalan julkaisuja niin julkaisukanavina kuin opiskelun ja tutkimuksen tukena. 

Kesto: 90 minuuttia 

Ohjeet osallistujille: Valitse käsikirjoitus, johon kaipaat palautetta. Se voi olla esimerkiksi tutkimusartikkeli, väitöskirjan luku tai näkökulmateksti. Meilaa enintään 9 000 merkin mittainen käsikirjoitus osoitteeseen anna-maija.tuuliainen@jyu.fi viimeistään 15.11.2019.  Mukaan mahtuu enintään 15 osallistujaa. Voit kertoa viestissäsi, mihin erityisesti kaipaat palautetta.   

Toteuttajat:

Janne Varjo, päätoimittaja, Kasvatus; apulaisprofessori (tenure track), koulutuksen, yhteiskunnan ja kulttuurin tutkimus, Koulutussosiologian ja -politiikan tutkimusyksikkö (KUPOLI), Helsingin yliopisto 

Anna-Maija Tuuliainen, toimittaja, varapäätoimittaja, Kasvatus, Jyväskylän yliopisto

Terhi Kouvo, toimituspäällikkö, Aikuiskasvatus, Kansanvalistusseura

Ulpukka Isopahkala-Bouret, päätoimittaja, Aikuiskasvatus apulaisprofessori, Turun yliopisto 

Kumppanit: Kasvatus&Aika, Ammattikasvatuksen aikakauskirja, Sosiaalipedagoginen aikakauskirja