Kasvatuspsykologia ja motivaation tutkimus / Educational Psychology and Research on Motivation

Heta Tuominen HY/UTU, Jaana Viljaranta ja Riikka Hirvonen UEF

heta.tuominen (at) helsinki.fi

Aikataulu pdf

Esitysten abstraktit pdf

Teemaryhmä kutsuu koolle kasvatuspsykologian ja motivaation tutkimuksen aihepiiristä kiinnostuneita tutkijoita. Teemaryhmä keskittyy empiiriseen tutkimukseen, jossa tarkastellaan esimerkiksi oppimista, motivaatiota ja/tai hyvinvointia erilaisten oppijoiden keskuudessa, erilaisissa oppimisympäristöissä ja koulutuspolun eri vaiheissa. Kaikki teoreettiset ja metodiset näkökulmat ovat tervetulleita. Esityskieli voi olla suomi, ruotsi tai englanti.

The Educational Psychology and Research on Motivation theme group invites all researchers interested in the topic to take part. This theme group focuses on empirical research that examines, for example, learning, motivation, and/or well-being in students of different ages, in various educational settings and learning environments, and in the course of the entire educational career. All different theoretical and methodological frameworks and approaches are welcome. The presentation can be given in English, Finnish, or Swedish.

Teemaryhmän esitykset

Sessio 1, klo 12:45 - 14:15 (M303), pj Heta Tuominen

 • Anna Rawlings, Anna Tapola, Markku Niemivirta: Temperamentin yhteys kahdeksasluokkalaisten kiinnostukseen, kuormitukseen ja yrittämiseen matematiikassa
 • Anna Tapola, Markku Niemivirta: Tehtävänaikaisen kiinnostuksen ja yrittämisen yhteys matematiikan testissä suoriutumiseen
 • Hans Lehikoinen: Matematiikan oppiminen, motivaatio ja oppijaminäkuva yhteisopettajuusluokissa
 • Heta Tuominen, Riikka Mononen, Johan Korhonen, Anna Tapola, Markku Niemivirta: Matematiikan taitojen ja motivaation profiilit ensimmäisen luokan oppilailla

Sessio 2a) klo 14:45 - 16:15 (M303), pj Jaana Viljaranta

 • Hilma Halme, Jake McMullen, Cristina Nanu, Anna Nyman, Minna Hannula-Sormunen, Pipari study Group: The effect of preterm birth on 5th grade mathematical skills
 • Mari Tunkkari, Kaisa Aunola, Riikka Hirvonen, Gintautas Silinskas, Noora Kiuru: The Role of Adolescent- and Mother-Related Antecedents of the Quality of Maternal Homework Involvement CANCELLED
 • Jingoo Kang, Ilpo Jäppinen, Anssi Salonen, Tuula Keinonen: Which is more important in fostering student aspiration in science? Interest or self-concept
 • Leena Holopainen, Nhi Hoang: The relations between student’s school related self-concept, social status in the class and reading skills at grades 2 and 4

Sessio 2b) klo 12:45 - 16:15 (M305), pj Heta Tuominen

 • Katariina Nuutila, Anna Tapola, Heta Tuominen, Attila Pásztor, Gyöngyvér Molnar, Markku Niemivirta: Kiinnostuksen, minäpystyvyyden, ja koetun vaikeuden väliset yhteydet tehtävän aikana
 • Pihla Rautanen, Sanna Ulmanen, Tiina Soini, Janne Pietarinen, Kirsi Pyhältö: Alakouluyhteisön sosiaalisen tuen järjestelmä ja sen yhteys oppilaiden opiskelun imuun
 • Kati Vasalampi: Heikko oppimismotivaatio opintojen alussa lisää riskiä koulutuksen keskeyttämiseen
 • Sami Määttä, Kati Vasalampi: Koulupudokkuusriski – motivaation puutetta vai jotain muuta?

Sessio 3a) klo 16:30 - 18:00 (M303), pj Riikka Hirvonen

 • Antti-Tuomas Pulkka, Anna Tapola, Heta Tuominen, Markku Niemivirta: Perfektionismin yhteydet opintomenestyksen tavoittelun syihin
 • Milla Räisänen, Liisa Postareff, Sari Lindblom-Ylänne: Yliopisto-opiskelijoiden kokemuksia opiskelu-uupumuksesta, oppimisen säätelystä, vertaisoppimisesta ja vertaistuesta opintojen aikana
 • Minni Matikainen: Opiskelemaan motivoituminen auktoriteetin pelosta opettajankoulutuksessa
 • Henna Virtanen, Tuike Iiskala, Mari Murtonen: Metakognitiivisen ajattelun esiintyminen yliopisto-opettajien reflektoinneissa omasta kehittymisestään opettajana

Sessio 3b) klo 16:30 - 18:00 (M305), pj Jaana Viljaranta

 • Wenwen Yang, Eero Laakkonen, Maarit Silvén: Teacher-child relationships in the Finnish early childhood education context: A validation study
 • Jingwen Jiang, Wenwen Yang, Maarit Silvén: Do child gender and age influence parent-teacher agreement of preschoolers’ social-emotional competence?
 • Wooryeon Go, Lais Oliveira Leite, Sari Havu-Nuutinen: Teacher Emotional Stress Coping in Student-related Interpersonal Stress
 • Joni Kuokkanen, Jan-Erik Romar, Mirja Hirvensalo: Emotional support and academic wellbeing among student-athletes and non-athletes

Sessio 4, klo 11:15 - 12:30 (M303), pj Riikka Hirvonen

 • Laura Nyman, Mari-Pauliina Vainikainen, Risto Hotulainen: Oppimisen ja koulunkäynnin tukea saavien oppilaiden motivaation ja yrittämisen mittaaminen lokitietoanalyysin avulla perinteiseen itsearviointiin verrattuna
 • Jenni Laurell: Kasvun ajattelutavan interventio opiskelusinnikkyyttä tukemassa
 • Juuso Pursiainen: Vahvuuslähtöisen ja oppilaan sosioemotionaalista kompetenssia tukevan mallin luominen kouluyhteisöön
 • Jarkko Hautala, Miia Ronimus, Enni Junttila: Lukusujuvuutta lukuteatterista