Oppiminen, opettaminen ja kasvatus digitaalissa ympäristöissä - entäpä sitten?

Teemu Valtonen, Sini Kontkanen UEF, Pekka Mertala Oulun yliopisto, Marjaana Veermans UTU ja Tiina Korhonen HY

teemu.valtonen (at) uef.fi

 

Teemaryhmä kokoaa yhteen tutkijoita, opettajia, opettajankouluttajia sekä tutkimus- ja kehittämishankkeita, jotka tarkastelevat digitaalisuutta ja siihen liittyviä ilmiöitä osana oppimista, opetusta ja oppimisympäristöjä. Teemaryhmään toivotaan esityksiä digitalisaation keskeisistä tutkimustarpeista ja tuloksista sekä aihealueen ajankohtaisista teemoista ja kriittisistä näkökulmista.

Esitykset voivat kohdistua esim. digitalisaatioon ja tieto- ja viestintäteknologian (tvt) opetuskäyttöön opettajankoulutuksessa sekä yliopistopedagogiikassa, Maker-pedagogiikkaan ja design-perustaiseen oppimiseen tai koulutuksen ja kasvatuksen digitalisaatioon ja siihen liittyvien ilmiöiden kriittiseen tarkasteluun. Esitykset voivat kohdistua myös institutionaalisen kasvatuksen ulkopuolelle.

Lisäksi teemaryhmässä pohditaan, mitä sekä arkikielessä että opetuksen kehittäjien ja tutkijoiden keskuudessa nopeasti yleistynyt käsite digipedagogiikka tarkoittaa ja mitä siihen liittyvät ilmiöt kriittisesti tarkasteltuna ovat. Teemaryhmä toteutetaan sekä perinteisten esitysten muodossa, että flipattuna keskustelutilaisuutena. Osa teemaryhmän esityksistä välitetään verkon kautta etäosallistujille.  

Teemaryhmä on Suomen kasvatustieteellisen seuran ‘Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäyttö opettajankoulutuksessa’ -SIG:n järjestämä ja se toteutetaan yhteistyössä Valtakunnallinen DigiErko -verkoston, Growing mind –hankkeen ja Innokas –verkoston kanssa. 

Teemaryhmän esitykset

Sessio 1, klo 12:45 - 14:15 (N102)

"Digipedagogisen tutkimuksen 'state of the art" pj Teemu Valtonen

 • Jaakko Vuorio, Jarmo Viteli: Digitaalisten oppimisympäristöjen ja teknologiatuetun opettamisen ja oppimisen kotimainen tutkimus
 • Teemu Leinonen, Jarmo Viteli, Heli Ruokamo: Mitä väitöskirjan tekijät tutkivat liittyen oppimiseen ja digitaalisiiin oppimisympäristöihin
 • Ohto Sabel, Raija Hämäläinen: Virtuaalitodellisuuden (VR, AR, MR, XR) oppimis- ja opetuskäytön tutkimuksen metodologisista haasteista

Sessio 2a) klo 14:45 - 16:15 (N102), pj Pekka Mertala

"Ruudun takaa: Vaihtoehtoisia ja kriittisiä näkökulmia koulutuksen digitalisaatioon"

 • Juho Kahila: Lasten metapelaaminen: Mitä kaikkea lapset tekevät digitaalisiin peleihin liittyen?
 • Pekka Mertala: Kriittinen katsaus institutionaalisen kasvatuksen digitaaliseen datafikaatioon
 • Janne Fagerlund: Mitä ohjelmoinnillinen ajattelu on peruskoulussa?

Sessio 2b) at 14:45 - 16:15 (N113), in English chair Teemu Valtonen

 • Kwok Ng, Mirva Poikola, Merja Mannerkoski, Eija Kärnä: Learning in a (not so) digitalised society
 • Nonmanut Pongsakdi, Arto Kortelainen, Thang Nguyen, Marjaana Veermans: Promoting teachers’ beliefs about ICT and their use of digital assessment tools
 • Tomi Slotte Dufva: The itching back of a cyborg: Grasping AI systems

Sessio 3, klo 16:30 - 18:00 (N102) pj Sini Kontkanen

"Opettaja ja opettajankoulutus"

 • Ina Juva, Kirsi Wallinheimo, Gunilla Holm: Digitaaliset välineet ja oppimisympäristöt osana ruotsinkielistä opettajankoulutusta
 • Teemu Mikkonen: Lukiolaiset terveysaiheisessa nettiartikkelissa käytettyjen retoristen keinojen ja niiden uskottavuuden arvioijina
 • Vilhelmiina Harju, Leila Pehkonen: Digitaalisuus opettajan työssä ja oppilaitoksissa
 • Santtu Hartikainen, Satu Aksovaara, Minna Koskinen, Hanna Teräs, Marko Teräs: Oppimisanalytiikan kehittäminen ammattikorkeakoulussa: opettajien ja opiskelijoiden tarvekartoituksen tuloksia

Sessio 4, klo 11:15 - 12:30 (N102) pj Laura Salo ja Hanna Reinius

"Trialogisuus, luottamus ja uskottavuus"

 • Leena Valkonen, Heli Tyrväinen, Sanna Uotinen: Luottamuksen rakentuminen verkko-opiskelussa
 • Merja Drake, Sanna Juvonen, Päivi Pöyry-Lassila: Trialoginen oppiminen digitaalisessa monialaisessa kehittämisessä
 • Kukkonen J., Kyllönen J., Vesisenaho M., Valtonen T., Häkkinen P.: Open digivalmiuksia tarkastelemassa

Aikataulu pdf

Esitysten abstraktit pdf