Tieteellinen jatkokoulutus

Tietoa tieteellisestä jatkokoulutuksesta:

Kliininen tohtoriohjelma:

  • järjestää tutkijakoulutusta KYSin sairaalaympäristössä
  • tukee ja nopeuttaa kliiniseen tutkimukseen liittyvän väitöskirjan tekemistä
  • tukee väitöskirjaa tekeviä kaikissa KYSin erityisvastuualueen terveydenhuollon yksiköissä

Lääketutkimuksen tohtoriohjelma:

  • "...on monitieteinen, kaikki lääketutkimuksen ja toksikologian erikoisalat kattava tohtoriohjelma. Ohjelman toiminnan järjestää Itä-Suomen yliopiston Farmasian laitos kiinteässä yhteistyössä valtakunnallisen FinPharmaNet- verkostona kanssa."

Molekulaarisen lääketieteen tohtoriohjelma:

  • "...tavoitteena on kouluttaa korkeatasoisia ja kansainvälisesti orientoituneita tutkijoita ja asiantuntijoita erilaisiin tehtäviin. Tohtoriohjelma tarjoaa kouluttamilleen tohtoreille mahdollisuuden työskennellä aktiivisesti tohtoriohjelmaan kuuluvissa tutkimusryhmissä."

Terveystieteiden tohtoriohjelma:

  • "...tavoitteena on kouluttaa korkeatasoisia ja kansainvälisesti orientoituneita tutkijoita ja  asiantuntijoita erilaisiin vaativiin kansallisiin ja kansainvälisiin tehtäviin. Tohtoriohjelma on monitieteinen ja se kattaa monipuolisesti seuraavat terveystieteiden alat: hoitotiede, kansanterveystiede (ml. ergonomia), epidemiologia, liikunta- ja urheilulääketiede, geriatria, työterveyshuolto, yleislääketiede ja ravitsemustiede (ml. elintarviketieteet)."