Syöpätaudit

Syöpätautien oppiaine on osa Kliinisen lääketieteen yksikköä ja Terveystieteiden tiedekunnan Lääketieteen laitosta. Syöpätautien oppiaine toimii Kuopion yliopistollisen sairaalan tiloissa kiinteässä toiminnallisessa yhteydessä yliopistosairaalan syöpätautien klinikan ja sen alayksiköiden kanssa. Opetukseen osallistuvat yliopiston henkilökunnan lisäksi sairaalan erikoislääkärit.

Perusopetus

Syöpätaudeissa annetaan opetusta pääosin lääketieteen kandidaateille viimeisenä opintovuonna, jolloin syöpätautien kurssin laajuus on 3 opintopistettä. Lisäksi opetusta annetaan integroidusti muilla vuosikursseilla sekä muille opintosuunnille.

Erikoislääkärikoulutus

Syöpätautien oppiaineessa tapahtuu myös pääosa Itä-Suomen syöpätautien erikoislääkäreiden opetuksesta.

Tarkempaa tietoa oppiainekohtaisesta erikoislääkärikoulutuksesta löytyy lääketieteen laitoksen Erikoislääkärikoulutus-sivulta ja sen vasemmasta sivupalkista.

Tutkimus

Syöpätautien oppiaineella on erityisesti kliinisiin onkologisiin hoitoihin liittyviä tutkimusprojekteja ja oppiaine osallistuu useiden kampuksella toimivien syöpäsairauksia tutkivien ryhmien toimintaan. Kliinisissä tutkimuksissa keskitytään valtakunnallisiin ja kansainvälisiin satunnaistettuihin, laajoihin hoitotutkimuksiin sekä rajoitetummin lääkkeiden tai menetelmien varhaisempiin kehittelytutkimuksiin.

Cancer Center of Eastern Finland (CCEF)

Kohti yksilöllistä sädehoitoa: pään ja kaulan alueen syöpien sädehoidon vasteen ja haittavaikutusten ennakointi (TIARA)

Sädehoidon tehostaminen magneettikenttien avulla (TARZAN)

Sädehoidon kohdealueiden automatisointi ja kansallinen yhtenäistäminen (FAST)