Internal Medicine

Sisätaudit

Sisätautien oppiaine kuuluu Terveystieteiden tiedekunnan Lääketieteen laitoksen Kliinisen lääketieteen yksikköön.

Perusopetus

Valtaosa opetuksesta toteutetaan Kuopion yliopistollisen sairaalan tiloissa pienryhmäopetuksina, luentoina ja seminaariopetuksena. Opiskelija tutustuu kaikkiin sisätautien erikoisaloihin (endokrinologia, gastroenterologia, hematologia, infektiosairaudet, kardiologia, nefrologia, reumatologia).

Opetus sisätaudeissa alkaa LT3-vuosikursseilla, jolloin alkaa propedeuttinen opintojakso (yhdessä kirurgian oppiaineen kanssa) ja yhdennetty elinkohtainen kurssi (YEK), jossa opetus on integroitu kirurgian oppiaineen kanssa. Propedeuttisella kurssilla opetetaan potilaan tutkimisen perusasiat (mm. potilaan haastattelu ja kliininen tutkiminen). YEK-kurssilla syvennytään potilaan tutkimiseen elinkohtaisesti sivuten kaikkia edellä mainittuja sisätautien erikoisaloja.

LT6-vuosikurssilla opiskelijat osallistuvat sisätautien täydentävään opetukseen, jossa osa opetuksesta on hajautettu Keski-Suomen ja Pohjois-Karjalan keskussairaaloihin. Edellä mainittujen keskussairaaloiden hajautettuun opetukseen ilmoittautuneet opiskelijat suorittavat sisätautien täydentävän opetuksen 2 viikon jaksossa. Toinen puoli vuosikurssista suorittaa täydentävän opetuksen Kuopion yliopistollisessa keskussairaalassa.

Sisätautien syventäviin opintoihin voi ilmoittautua pääsääntöisesti LT3-vuosikurssin aikana propedeuttisen kurssin suorittamisen jälkeen, mutta myös LT1-LT2 kursseilta voidaan hyväksyä syventävien opintojen tekijöitä tapauskohtaisesti.

LT6-vuosikurssin päätteeksi opiskelijat tenttivät sisätautien lopputentin.

Erikoislääkärikoulutus

Tarkempaa tietoa oppiainekohtaisesta erikoislääkärikoulutuksesta löytyy lääketieteen laitoksen Erikoislääkärikoulutus-sivulta ja sen vasemmasta sivupalkista.

Tutkimus

Diabetes and Heart Disease Research Unit