Silmätaudit

Perusopetus

Silmätautien oppiaine kuuluu Itä-Suomen yliopiston Kliinisen lääketieteen yksikköön. Oppiaine antaa silmätautien peruskoulutusta (silmätautioppi 6 op) tuleville lääkäreille neljän viikon jaksoissa neljäntenä tai viidentenä opintovuotena. Opetus tapahtuu yhteistyössä Kuopion yliopistollisen sairaalan silmätautien klinikan kanssa. Opiskelijat voivat suorittaa myös valinnaisen silmätautien opintojakson (1.5 op) ja tehdä silmätautien syventävät opinnot (20-30 op). Oppiaine tarjoaa mahdollisuuden kansainväliseen silmätautien opintojaksoon (6 op) ja vastaa silmätautien erikoislääkärikoulutuksesta sekä silmätautien jatkotutkinnoista.

Tarkempaa tietoa oppiainekohtaisesta erikoislääkärikoulutuksesta löytyy lääketieteen laitoksen Erikoislääkärikoulutus-sivulta ja sen vasemmasta sivupalkista.

Tutkimus

Tutkimuksen painopistealueena on silmän ikääntyminen ja krooniset näkövammaisuutta aiheuttavat silmäsairaudet (silmänpohjan ikärappeuma, glaukooma ja diabeettinen retinopatia).

Henkilökuntaan kuuluu professori, kolme kliinistä opettajaa ja opetuskoordinaattori.

Tutkimusryhmät Itä-Suomen yliopistossa:

Muita linkkejä: