Psykiatria (ml. nuorisopsykiatria)

Psykiatrian oppiaine on osa Itä-Suomen yliopiston Terveystieteiden tiedekunnan Lääketieteen laitoksen Kliinisen lääketieteen yksikköä.

Perusopetus

Psykiatrian oppiaine antaa lääketieteen lisensiaatin koulutusohjelmaan sisältyvää perusopetusta kaikilla kliinisillä vuosikursseilla nuorten ja aikuisten mielenterveyden häiriöiden psykopatologiasta, etiologiasta, patogeneesistä sekä hoidosta. Opetuksen teoriapohja perustuu tieteelliseen tutkimustietoon ja kliiniseen kokemukseen. Opetusmuotoina ovat luennot, ryhmäopetukset ja seminaarit.

Erikoislääkärikoulutus

Psykiatrian erikoislääkärikoulutus

Psykiatrian erikoislääkärikoulutusta sekä jatko- ja täydennyskoulutusta annetaan yhteistyössä Kuopion yliopistollisen sairaalan psykiatrian palveluyksikön sekä erityisvastuualueen keskus- ja aluesairaaloiden psykiatrian yksiköiden kanssa.

Nuorisopsykiatrian erikoislääkärikoulutus

Nuorisopsykiatrian erikoislääkärikoulutus on kuusivuotinen erikoistumiskoulutus, johon kuuluu sekä teoreettista koulutusta että kliinistä työtä. Koulutus annetaan yhteistyössä KYSin nuorisopsykiatrian- ja alueen muiden nuorisopsykiatrian yksiköiden kanssa.

Tarkempaa tietoa oppiainekohtaisesta erikoislääkärikoulutuksesta löytyy lääketieteen laitoksen Erikoislääkärikoulutus-sivulta ja sen vasemmasta sivupalkista.

Tutkimus

Tutkimusstrategian mukaan panostamme masennuksen poikkitieteelliseen tutkimukseen yhteistyössä Kuopion yliopistollisen sairaalan kliinisten erikoisalojen kanssa. Nuorisopsykiatrian poikkitieteellinen tutkimus keskittyy nuoren psyykkisen kasvun ja sen riskitekijöiden tutkimukseen, erityisalueena alkoholin käyttö.

Nuorisopsykiatria: The Youth Wellbeing Study  and REAL-SMART project

Follow-up study with randomized clinical vitamin D supplementation trial on patients with depression (DepFuD)