Opetus

Opintojen ohjaus

Opintojen ohjaus kuuluu koko opetushenkilökunnalle. Keskeiset opintojen ohjaajat Kliinisen lääketieteen yksikössä ovat opettajat ja opetuskoordinaattorit. Opintoneuvontaa antavat myös opintojaksojen sihteerit. KYSin henkilökunnalla on toimeen kuuluva opetusvelvollisuus.

Ohjauksen tavoitteena on opiskelijan oppimisen edistäminen sekä lääkärin ammattiin kasvamisen tukeminen. Ohjauksessa huomioidaan lääketieteen erikoisalojen erityispiirteet. Ohjauksessa kiinnitetään huomiota opiskelijan hyvinvointiin ja opiskeluilmapiiriin sekä opiskelun fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen esteettömyyteen, jotta jokainen opiskelija voi ominaisuuksistaan riippumatta toimia yhdenvertaisesti muiden kanssa. Opiskelijoilla on mahdollisuus kahdenkeskisiin keskusteluihin opintojen suunnittelussa ja muihin opintoihin liittyvissä asioissa opetushenkilökunnan tai hops-ohjaajan kanssa.