Naistentaudit ja synnytys

Perusopetus

Oppiaine vastaa Itä-Suomen yliopistossa naistentautien ja synnytysopin perus- ja jatkokoulutuksesta sekä alan tieteellisestä jatkokoulutuksesta. Koulutus tapahtuu yhteistyössä Kuopion yliopistollisen sairaalan synnytys- ja naistentautien klinikan kanssa. Perusopetusta annetaan tuleville lääkäreille 8 viikon jaksoissa neljäntenä tai viidentenä opintovuotena, opintojakson suuruus on 13 op. Opiskelija voi myös tehdä kliinisen linjan valinnaisia opintojaksoja (1,5 op.), joiden aiheina ovat perinatologia, gynekologinen onkologia sekä gynekologinen endokrinologia ja lapsettomuushoidot.

Erikoislääkärikoulutus

Tarkempaa tietoa oppiainekohtaisesta erikoislääkärikoulutuksesta löytyy lääketieteen laitoksen Erikoislääkärikoulutus-sivulta ja sen vasemmasta sivupalkista.

Tutkimustoiminta

Naistentaudit ja synnytykset osallistuu aktiivisesti oppiaineensa alueellisen ja valtakunnallisen täydennyskoulutuksen kehittämiseen. Oppiaineen aihepiiriin liittyvä tutkimus- ja julkaisutoiminta on monipuolista vaihdellen perustutkimuksesta rekisteritutkimuksiin. Tutkimuksen painopistealueita ovat synnytysrekisteritutkimukset, osteoporoosin epidemiologia, molekyyligeneettinen tutkimus ja munasarjasyövän kokeellinen geenihoito.

Naistentaudeilla ja synnytyksillä toimii ja opetukseen osallistuu kaksi professoria, kaksi kliinistä opettajaa sekä opetuskoordinaattori.

KuBiCo - Kuopio Birth Cohort Study