Lastentaudit

Perusopetus

Lastentautien oppiaine lääkäreiden peruskoulutuksessa (laajuus 14 op) antaa sekä lastentautien että lastenneurologian opetusta. Opintojakson tavoitteena on opettaa tuleville lääkäreille perustiedot lasten terveyden ja sairauksien hoidosta painottaen avoterveydenhuollossa tarvittavia tietoja ja taitoja. Perusopetusta antavat yliopiston opettajien lisäksi monet KYSin Lastenklinikan erikoislääkärit ja muu henkilökunta.

Erikoislääkärikoulutus

Erikoislääkärikoulutusta annetaan sekä lastentaudeissa (6-vuotinen koulutusohjelma) että lastenneurologiassa (5-vuotinen koulutusohjelma). Kummallakin erikoislääkärikoulutusohjelmalla on omat vastuuhenkilönsä, ja koulutuksen käytännön palvelut suoritetaan KYSissä, muissa keskussairaaloissa ja terveyskeskuksissa.

Lastentautien oppiaineen opettajien ja opetuskoordinaattorin työtilat sijaitsevat KYSin rakennus 6:ssa (5. kerros). Lastentaudeilla on lisäksi käytössään tiloja tutkimustyötä varten Kliinisen tutkimuskeskuksen yhteydessä Canthia-rakennuksessa.

Tarkempaa tietoa oppiainekohtaisesta erikoislääkärikoulutuksesta löytyy lääketieteen laitoksen Erikoislääkärikoulutus-sivulta ja sen vasemmasta sivupalkista.

Tutkimus

KuBiCo – Kuopio Birth Cohort Study

KUopio Pediatric Research Unit - KUPRU: tutkimusprojektit