Lastenpsykiatria

Lastenpsykiatria oppiaineena käsittelee lasten psyykkistä kehitystä ja sen poikkeavuuksia sekä lapsuudessa ilmeneviä mielenterveyden häiriöitä ja niiden hoitoa. Lastenpsykiatrian oppiaineessa tehdään sekä epidemiologista että kliinistä tutkimusta. Oppiaine on osa Lääketieteenlaitoksen Kliinistä yksikköä. Opetusta annetaan Alavan sairaalassa, jossa toimii Kuopion yliopistollisen sairaalan lastenpsykiatrian klinikka.

Perusopetus

Vakituiseen henkilökuntaan kuuluvat professori, kliininen opettaja ja opetuskoordinaattori. Oppiaine antaa lastenpsykiatrian peruskoulutusta lääketieteen opiskelijoille.

Erikoislääkärikoulutus

Lastenpsykiatrian erikoistumiskoulutus järjestetään yhteistyössä Kuopion yliopistollisen sairaalan ja erillisten sopimusten mukaan muiden alueen keskussairaaloiden kanssa. Erikoislääkärikoulutus kestää kuusi vuotta. Lastenpsykiatrinen työ terveydenhuollossa on moniammatillista työryhmätyöskentelyä, jossa lastenpsykiatrian erikoislääkäri toimii työryhmän johtajana.

Lastenpsykiatrian erikoislääkäreitä työskentelee erikoissairaanhoidossa, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen alaisissa perhe- ja kasvatusneuvoloissa sekä yksityisinä ammatinharjoittajina. Lastenpsykiatreja toimii myös asiantuntijoina erilaisissa lapsiin ja perheisiin kohdistuvissa kolmannen sektorin järjestöissä, sekä päätoimisina tutkijoina eri tahoilla.

Tarkempaa tietoa oppiainekohtaisesta erikoislääkärikoulutuksesta löytyy lääketieteen laitoksen Erikoislääkärikoulutus-sivulta ja sen vasemmasta sivupalkista.

MUU OPETUS

Oppiaine järjestää myös lapsipsykoterapiakoulutusta yhteistyössä Kuopion yliopistollisen sairaalan lastenpsykiatrian klinikan kanssa ja toteuttaa säännöllisesti alueellista täydennyskoulutusta sekä järjestää alan opetusta yhteistyössä avoimen yliopiston kanssa.