Laatutyö

Kliinisen lääketieteen yksikön laatutyön koordinoinnista vastaa laatuvastaava. Laatutyötä varten yksikköön on nimetty laatutiimi. Laatuvastaavan ja laatutiimin nimeää yksikön johtaja. Laatutiimi vastaa yksikön laatukäsikirjan laadinnasta ja päivittämisestä. Laatukäsikirja hyväksytään yksikön kokouksessa.

Laatutiimissä vuonna 2018 työskentelevät kliininen opettaja Tiina Koistinen sekä yliopistonlehtori Marja Rytkönen-Nissinen, opetushoitaja Tiina Tirkkonen ja opetushoitaja Eeva Heikkilä.

Lääketieteen laitoksen laatutiimi on yhdistänyt eri yksiköiden aikaisemmat laatukäsikirjat yhdeksi yhteiseksi laatukäsikirjaksi, joka löytyy linkistä Lääketieteen laitos > Laitos > Laatu.

Terveystieteiden tiedekunnan laatutyön sivut