Lääketieteen perustutkintokoulutus

LL-perustutkintokoulutus

Kliinisen lääketieteen yksikkö järjestää lääketieteen alan opetusta pääosin kliinisessä vaiheessa kolmannesta lukuvuodesta eteenpäin. Opetusta järjestetään myös prekliiniseen vaiheeseen, muiden koulutusohjelmien perustutkinto-opiskelijoille sekä vaihto-opiskelijoille.

Kliiniseen vaiheeseen sijoittuu kolmena lukuvuotena terveyskeskusopetusta, jonka integroinnissa lukujärjestykseen tehdään tiivistä yhteistyötä yleislääketieteen oppiaineen kanssa. Kliinisen lääketieteen yksikön oppiaineissa opiskelee vuosittain noin 700 opiskelijaa.Kliinisessä vaiheessa oppimistavoitteena on sairauksien tunnistaminen ja ennaltaehkäisy sekä potilaan hoito ja kuntoutus.

Opetukseen sisältyy runsaasti pakollista potilas- ja pienryhmäopetusta, josta suuri osa tapahtuu KYSissä sekä lääketieteen kuudennen vuosikurssin aikana myös Joensuun, Jyväskylän ja Mikkelin keskussairaaloissa. Opetusta annetaan lisäksi Kuopion sosiaali- ja terveyskeskuksen yksiköissä. Kliinisen lääketieteen yksikössä on lääketieteen taitojen opetus- ja harjoittelukeskus Taitostudia.

Lääketieteen perusopiskelijat etenevät kliinisen vaiheen vuosikursseilla suoritettuaan opinto-oppaassa määritellyt kynnysopinnot.