Korva-, nenä- ja kurkkutaudit

Tavoitteena on tarjota tieteelliseen tutkimukseen perustuva avoterveydenhuollon käytäntöjä palveleva opintokokonaisuus. Kurssilla perehdytään erityisesti potilaiden kliiniseen tutkimiseen ja ohjataan käden taitoihin. Pyrimme luomaan hyvän oppimishengen vuorovaikutuksessa opettajien ja opiskelijoiden kesken. Kehitämme jatkuvasti opintokokonaisuutta opiskelijapalautteet huomioiden ja käytämme myös uusia opetusmenetelmiä. Lisäksi tarjoamme laadukasta kansainvälistä opetusta.

Ydinosaamisalueiden luennot pidetään samansisältöisinä kahdesti vuodessa, elo-syyskuussa ja tammikuussa. Pienryhmäopetukset toteutetaan neljän viikon jaksoina KYSin korva-, nenä- ja kurkkutautien klinikassa koko lukuvuoden ajan. Pienryhmäopetuksessa opiskelijat tutkivat potilaita poliklinikalla, terveyskeskuksessa ja osastolla. Opetukseen kuuluu myös seminaareja ja tutustumista klinikan eri yksiköiden toimintaan. Tärkeimmät sisällöt ovat korva-, nenä- ja kurkkutautioppi, foniatria sekä suu- ja leukasairaudet.

Oppiaine osallistuu yhdessä Kuopion yliopistollisen sairaalan korva-, nenä- ja kurkkutautien klinikan kanssa erikoislääkärikoulutukseen sekä jatko- ja täydennyskoulutukseen. Tärkeänä tavoitteena on oman tieteenalan kehittäminen, laadukas tieteellinen jatkokoulutus sekä tieteellisen tutkimuksen edistäminen.

Tarkempaa tietoa oppiainekohtaisesta erikoislääkärikoulutuksesta löytyy lääketieteen laitoksen Erikoislääkärikoulutus-sivulta ja sen vasemmasta sivupalkista.