Kliininen patologia ja oikeuslääketiede

Patologian eli tautiopin oppiaine vastaa patologian perusopetuksesta lääketieteen opiskelijoille Itä-Suomen yliopistossa sekä patologian erikoislääkärikoulutuksesta Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) erityisvastuualueella. Oppiaine on perustettu vuonna 1972 Kuopion korkeakoulun Lääketieteelliseen tiedekuntaan. Yliopistoksi korkeakoulu muuttui vuoden 1984 alusta ja vuoden 2010 alusta alkaen kyseessä on Itä-Suomen yliopiston Terveystieteiden tiedekunnan Lääketieteen laitoksen Kliinisen lääketieteen yksikön oppiaine.

Oppiaineen tilat sijaitsevat Kuopion kampuksen Canthia-rakennuksen viidennessä kerroksessa. Henkilökuntaan kuuluvat kaksi patologian professoria, kliininen opettaja, tutkijatohtori, nuorempi tutkija, taloussihteeri, opetuskoordinaattori, laboratoriomestari, kaksi laboranttia, sairaalageneetikko sekä useita tutkijoita ja väitöskirjatyöntekijöitä. Lisäksi Tampereen yliopiston oikeuslääketieteen professori antaa opetusta oikeuslääketieteen oppiaineessa.

Oppiaine antaa patologian ja oikeuslääketieteen alan peruskoulutusta lääketieteen opiskelijoille ja muiden alojen (esim. hammaslääketiede, biotieteet ja farmasia) opiskelijoille. Patologian erikoislääkärikoulutus tapahtuu yhteistyössä KYS:n kuvantamiskeskuksen kliinisen patologian yksikön kanssa.

Tarkempaa tietoa oppiainekohtaisesta erikoislääkärikoulutuksesta löytyy lääketieteen laitoksen Erikoislääkärikoulutus-sivulta ja sen vasemmasta sivupalkista.

Tutkimus

Oppiaineessa on useita kliinispatologisia tutkimusprojekteja, joissa työskentelee perushenkilökunnan lisäksi eri alan tutkijoita ja avustavaa henkilökuntaa. Tutkimustoiminnassa keskitytään sairauksien syiden (etiologian), mekanismien (patogeneesin) sekä histopatologisten ja molekyylipatologisten ennustetekijöiden (prognostiset tekijät) selvittämiseen. Tämä edellyttää tiivistä yhteistyötä yliopiston eri oppiaineiden ja yliopistollisen sairaalan klinikoiden kanssa.

Molecular Pathology and Genetics of Cancer