Kliininen neurofysiologia

Kliinisen neurofysiologian (KNF) oppiaine on osa Itä-Suomen yliopiston Terveystieteiden tiedekunnan Lääketieteen laitosta, ja sen Kliinisen lääketieteen yksikköä. KNF:n oppiaine toimii Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) tiloissa, osana KYSin Kuvantamiskeskukseen kuuluvan Kliinisen neurofysiologian osaston kanssa. Opetukseen osallistuvat yliopiston henkilökunnan lisäksi kaikki sairaalassa työskentelevät kliinisen neurofysiologian erikoislääkärit.

Perusopetus

Kliinisessä neurofysiologiassa annetaan lääketieteen lisensiaatin koulutusohjelmaan sisältyvää perusopetusta toisena, neljäntenä ja viidentenä opintovuonna. Opetus on nivottu osaksi fysiologian, neurologian ja neurokirurgian opetusta. Toisena opintovuonna on kaksi harjoitustyötä (NET-kurssi), 4. opintovuonna luennot Neurologian opintojaksoon nivoutuneena, ja 5. opintovuonna ryhmäopetukset Neurokirurgian jaksoon sisällytettynä. Kliinisen neurofysiologian yksikössä annetaan tällä hetkellä kaikki Itä-Suomen Kliinisen neurofysiologian erikoislääkärikoulutuksesta. Keskussairaaloilla on halutessaan mahdollisuus antaa erikoislääkärikoulutukseen hyväksyttävää KNF-opetusta yhden vuoden verran.

Tarkempaa tietoa oppiainekohtaisesta erikoislääkärikoulutuksesta löytyy lääketieteen laitoksen Erikoislääkärikoulutus-sivulta ja sen vasemmasta sivupalkista.

Tutkimus

Kliinisen neurofysiologian yksiköllä on useita eri kliinisiin aiheisiin liittyviä tutkimusprojekteja. Tällaisia ovat mm. akuutin EEG-tutkimuksen käyttö ensihoidossa, sekä laaja uniapnean diagnostiikkaa tarkentava kokonaisuus. Yksikkö on läheisessä yhteistyössä useiden kampuksella ja KYSissä toimivien ryhmien kanssa (esim. neurologia, neurokirurgia, anestesiologia, tehohoito, radiologia). KYSin Kliinisen neurofysiologian osasto on osa KYSin Epilepsiakeskusta, joka on vaikeahoitoisen epilepsian diagnostiikkaan ja esim. sen kirurgiseen hoitoon erikoistunut valtakunnallinen referenssikeskus.