Kliininen kemia

Kliinisen kemian oppiaine, laboratoriolääketiede, on yksi lääketieteen diagnostisista erikoisaloista. Kliinisen kemian ja hematologian tutkimuksia käytetään apuna sairauksien diagnostiikassa ja seurannassa. Kliininen kemia ja hematologia tutkii elimistön nesteiden (mm. veri, virtsa ja selkäydinneste) koostumusta, yhdisteiden tai merkkiaineiden pitoisuuksia tai aktiivisuuksia, verisolujen muutoksia sekä geenien muutoksia käyttäen uusimpia analyysitekniikoita. Valtaosa tutkimuksista tehdään joko veren seerumista tai plasmasta.

Kliinisen kemian oppiaineen toiminta tapahtuu tiiviissä yhteistyössä ISLAB:in (Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä) kanssa. Kliinisen kemian oppiaine järjestää alan yliopistollista perus-, jatko- ja täydennyskoulutusta ja edistää laboratoriolääketieteen tutkimusta yhteistyössä muiden oppiaineiden, klinikoiden sekä terveydenhoidon yksiköiden kanssa

Peruskoulutusta annetaan lääketieteen, hammaslääketieteen ja biotieteiden opiskelijoille. Kliinisen kemian oppiaine vastaa kliinisen kemian erikoislääkärin ja sairaalakemistin tutkintoihin johtavasta koulutuksesta alueellaan. Oppiaineessa on myös mahdollista suorittaa tohtorin (LT tai FT) tutkinto.

Tarkempaa tietoa oppiainekohtaisesta erikoislääkärikoulutuksesta löytyy lääketieteen laitoksen Erikoislääkärikoulutus-sivulta ja sen vasemmasta sivupalkista.

Tutkimus

Tieteellinen tutkimustyö käsittää uusien merkkiaineiden ja analyysimenetelmien arviointia ja kehittämistä yhteistyössä kliinisten oppiaineiden kanssa. Viime vuosina on keskitytty erityisesti rauta-aineenvaihdunnan sekä aineenvaihduntasairauksien laboratoriotutkimuksiin, tulehdusmerkkiaineisiin sekä vakavasti sairaiden potilaiden uusiin tutkimuksiin.