Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede

Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede on yksi Kliinisen lääketieteen yksikön oppiaineista.

Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen oppiaine vastaa opetus- ja tutkimustyöstä, joka sisältää elimistön toimintojen ja niiden häiriöiden tutkimista fysiologisten mittausten ja toiminnallisten kuvantamistutkimusten avulla. Alaan liittyy läheisesti lääketieteellisen teknologian kehittäminen, validointi ja kliininen soveltaminen. Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen menetelmiä käytetään hyväksi erityisesti sairauksien diagnostiikassa, toiminnanhäiriöiden asteen arvioimisessa, hoitojen suunnittelussa sekä taudinkulun ja hoitovasteen seurannassa.

Lääketieteen perusopetus, kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen erikoislääkärikoulutus sekä tieteellinen tutkimustyö tapahtuvat läheisessä yhteistyössä KYS-kuvantamiskeskuksen kanssa. Opetushenkilökunnan työhuoneet sijaitsevat KYSin Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen yksikön yhteydessä (Puijon sairaala, rakennus 1 A, 2. krs).

Tarkempaa tietoa oppiainekohtaisesta erikoislääkärikoulutuksesta löytyy lääketieteen laitoksen Erikoislääkärikoulutus-sivulta ja sen vasemmasta sivupalkista.