Kirurgia (ml. fysiatria)

Perusopetus

Pääosa opetuksesta tapahtuu Kuopion yliopistollisen sairaalan tiloissa, mm. kirurgian ja fysiatrian poliklinikan opetusdemonstraatiohuoneissa. Opinnot toteutetaan ryhmäopetuksina, seminaari- ja luento-opetuksina. Opiskelija tutustuu eri kirurgian erikoisaloihin (gastroenterologinen kirurgia, ortopedia, traumatologia ja käsikirurgia, plastiikkakirurgia, urologia, verisuonikirurgia, sydän- ja thoraxkirurgia, lastenkirurgia) sekä fysiatriaan. Kirurgian kurssin aikana kaikki opiskelijat pääsevät tutustumaan kirurgin / ortopedin työhön leikkaussalissa.

Kirurgian opetus uudistuu

Syyslukukaudella 2016 kirurgia siirtyy uudistetttuun opetussuunnitelmaan.  Lääketieteen 3. vuosikurssilla alkaa Potilaan tutkiminen (POTT) kurssi.  Kurssi toteutetaan yhdessä sisätautien, yleiskirurgian, neurologian ja geriatrian oppiaineiden kanssa. POTT-kurssilla kirurgian opettajat vastaavat tuki- ja liikuntaelinten tutkimisen opetuksesta.

Kirurgian ja fysiatrian opetus alkaa 4. vuosikurssilla. Kirurgian opetus koostuu luennoista, alkukuulustelusta, ryhmäopetuksista ja seminaareista, joiden päätteeksi opiskelijat suorittavat kirurgian loppukuulustelun. Kirurgian kurssilla kaikki opiskelijat suorittavat osan opetuksesta hajautuksessa Keski-Suomen keskussairaalassa, Pohjois-Karjalan keskussairaalassa tai Mikkelin keskussairaalassa.

Fysiatrian opetuksessa perehdytään erityisesti tukl- ja liikuntaelinsairauksien fysiatriseen diagnostiikkaan, hoitoon ja kuntoutukseen.

Vanhan opetussuunnitelman mukaisesti toteutettu yhdennetyn elinkohtaisen kirurgian kurssi (YEK) jää pois. YEK:n tenttejä on mahdollista suorittaa vuoden 2018 kevääseen saakka. LT6 vuosikurssin opiskelijat osallistuvat täydentävään opetukseen, josta osa opetuksesta on hajautettu Keski-Suomen keskussairaalassa, Pohjois-Karjalan keskussairaalassa ja Mikkelin keskussairaalassa suoritettavaksi. Hajautukseen ilmoittautuneet opiskelijat suorittavat kirurgian täydentävän opetuksen jossakin edellä mainitussa keskussairaalassa. Toinen puoli vuosikurssista suorittaa täydentävän opetuksen Kuopion yliopistollisessa sairaalassa. LT6 vuosikurssin päätteeksi opiskelijat tenttivät kirurgian loppukuulustelun.

Siirtymävaihe kestää vuoden 2019 kevääseen saakka. Sen jälkeen opetus toteutetaan kokonaisuudessaan uuden opetussuunnitelman mukaisesti.

Kirurgian ja fysiatrian syventäviin opintoihin opiskelijat voivat ilmoittautua ensimmäiseltä vuosikurssilta alkaen.

Erikoislääkärikoulutus 

Oppiaineessa annetaan perusopetuksen lisäksi erikoislääkärikoulutuksen eriytyvän vaiheen koulutusta ortopediassa ja traumatologiassa, gastroenterologisessa kirurgiassa, urologiassa, plastiikkakirurgiassa, lastenkirurgiassa, verisuonikirurgiassa, sydän- ja thorax-kirurgiassa, yleiskirurgiassa sekä kirurgian alojen runkokoulutuksessa.

Tarkempaa tietoa oppiainekohtaisesta erikoislääkärikoulutuksesta löytyy lääketieteen laitoksen Erikoislääkärikoulutus-sivulta ja sen vasemmasta sivupalkista.

Professorit:

 • Oppiaineen vastuuhenkilö, Kirurgia, ortopedia ja traumatologia: Heikki Kröger (heikki.kroger( at )uef.fi)
 • Kirurgia: Matti Eskelinen (matti.eskelinen( at )kuh.fi)
 • GE-kirurgia: Tuomo Rantanen (tuomo.rantanen( at )kuh.fi)
 • Traumatologia (m.a.): Joonas Sirola (joonas.sirola( at )kuh.fi)
 • Yleiskirurgia (m.a.): Juha Paloneva (juha.paloneva( at ).ksshp.fi)
 • Fysiatria: Olavi Airaksinen (olavi.airaksinen (at) kuh.fi)
 • Rekisteritutkimus: Reijo Sund (reijo.sund (at) uef.fi)

Kliiniset opettajat:

 • Jari Halonen (jari.halonen( at )kuh.fi) tai jarikalervo.halonen( at )uef.fi)
  • thorax- ja verisuonikirurgia
 • Henrik Nuutinen (henrik.nuutinen( at )kuh.fi)
  • plastiikkakirurgia
 • Timo Nykopp (timo.nykopp( at ) kuh.fi)
  • urologia
 • Joonas Sirola (joonas.sirola (at) kuh.fi), sij. Simo Miettinen, (simo.miettinen( at )kuh.fi)
  • ortopedia ja traumatologia
 • Pirjo Käkelä (pirjo.kakela (at )kuh.fi)
 • ge-kirurgia
 • Päivi Jakorinne (paivi.jakorinne (at) kuh.fi) ja Janne Pesonen (janne.pesonen (at) kuh.fi)
  • fysiatria

Fysiatria:

 • Opintojakson vastuuhenkilö: Päivi Jakorinne (paivi.jakorinne( at )kuh.fi)
 • Kliininen opettajat: Päivi Jakorinne (paivi.jakorinne( at )kuh.fi) ja Janne Pesonen (janne.pesonen( at )kuh.fi)

Opetuskoordinaattorit:

 • Anita Koponen (anita.koponen( at )uef.fi)
 • Keijo Suhonen (keijo.suhonen( at )uef.fi)
 • kirophoit( at )uef.fi

Tutkimus

Gastroentrologinen tutkimus

Tuki- ja liikuntaelinsairauksien tutkimusyksikkö, TULES-tutkimusyksikkö