Kliinisen lääketieteen yksikkö

Kliinisen lääketieteen yksikön ydintoimintoja ovat opetus, tutkimus ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus. Opetus perustuu tieteelliseen tutkimukseen ja sen tarkoituksena on ammattitaitoisten lääkäreiden ja muiden asiantuntijoiden valmistuminen tavoiteajassa ja sijoittuminen koulutustaan vastaaviin tehtäviin.

Kullekin kliinisen lääketieteen yksikön oppiaineelle on Lääketieteen laitoksen johtaja nimennyt oppiaineen vastuuhenkilön. Oppiaineen vastuuhenkilönä toimii professori tai erityistapauksissa dosentti. Yksikön opetustoiminnasta vastaavat kunkin oppiaineen vastuuhenkilöt.

Perusopetusta annetaan lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittaville opiskelijoille. Osa oppiaineista opettaa myös muiden koulutusohjelmien eri vuosikurssien perustutkinto-opiskelijoita sekä vaihto-opiskelijoita.

Kliinisen lääketieteen yksikön tilat ja opetus hajautuvat sekä Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) tiloihin sekä Kuopion kampukselle Canthiaan, Meditekniaan ja Medistudiaan.