Anestesiologia ja tehohoito

Anestesiologian ja tehohoidon oppiaine on osa Itä-Suomen yliopiston Terveystieteiden tiedekunnan Lääketieteen laitoksen Kliinisen lääketieteen yksikköä.

Perusopetus

Anestesiologian ja tehohoidon oppiaine vastaa Itä-Suomen yliopiston anestesiologian, tehohoidon, ensihoidon ja kivunhoidon opetuksesta. Oppiaine järjestää myös vaihto-opiskelijoille suunnattua englanninkielistä opetusta. Anestesiologian ja tehohoidon oppiaine järjestää opetuksen kiinteässä yhteistyössä Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) Anestesiologian ja tehohoidon osaamiskeskuksen sekä Ensihoidon osaamiskeskuksen kanssa. Professoreilla on osa-aikainen ylilääkärin virka ja molemmilla kliinisillä opettajilla on sivuvirka KYSin Anestesiologian ja tehohoidon osaamiskeskuksessa. Perusopetuksen pakollisten ja valinnaisten kurssien lisäksi amanuenssuurikuukausien suorittaminen KYSin Anestesiologian ja tehohoidon osaamiskeskuksessa on suosittua, ja amanuenssuuri antaa hyviä valmiuksia kliiniseen työhön.

Erikoislääkärikoulutus

Perusopetuksen lisäksi Itä-Suomen yliopiston anestesiologian ja tehohoidon oppiaine vastaa anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkärikoulutuksesta yhdessä KYSin Anestesiologian ja tehohoidon osaamiskeskuksen ja Ensihoitokeskuksen kanssa sekä yliopiston kanssa jatkokoulutussopimuksen tehneiden keskussairaaloiden kanssa. Jokaiselle erikoislääkärikoulutukseen ilmoittautuneelle suunnitellaan standardoitu koulutusohjelma sekä koulutuspaikkojen että koulutuksen sisällön osalta. Näin turvataan se, että erikoistuva lääkäri saa monipuolisen koulutuksen ja hyvät valmiudet toimia anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkärin tehtävissä.

Itä-Suomen yliopiston anestesiologian ja tehohoidon oppiaineen järjestämässä lisäkoulutuksessa voi erikoislääkärin tutkinnon jälkeen suorittaa seuraavat lisäkoulutusohjelmat: ensihoitolääketiede, lastenanestesiologia ja tehohoitolääketiede, neuroanestesiologia ja neurotehohoito, obstetrinen anestesiologia, sydänanestesia, tehohoitolääketiede.

Tarkempaa tietoa erikoislääkärikoulutuksesta löytyy lääketieteen laitoksen Erikoislääkärikoulutus-sivulta ja sen vasemmasta sivupalkista

Tutkimustoiminta

Opetuksen lisäksi anestesiologian ja tehohoidon oppiaineessa tehdään aktiivisesti tutkimusta anestesiologiassa, tehohoitolääketieteessä, ensihoidossa ja kivunhoidossa. Oppiaine ohjaa niin syventävien opintojen ja pro gradua suorittavien kuin tohtorin tutkintoon tähtäävien opiskelijoiden opinnäytetöitä. Oppiaineessa toimii useita aktiivisia tutkimusryhmiä. Tutkimustoiminnassa tehdään yhteistyötä muiden UEF:n ja KYS:n laitosten ja klinikoiden kanssa ja Suomen muiden yliopistojen ja yliopistollisten sairaaloiden kanssa. Oppiaineella on myös kansainvälistä tutkimusyhteistyötä.

Syventäviä opintoja tekemään otetaan opiskelijoita pääsääntöisesti kahdesti vuodessa, kunkin lukukauden alussa. Oppiaineen tarjoamista syventävien opintojen aiheista kiinnostuneiden tulisi ottaa yhteyttä hyvissä ajoin edellisen lukukauden aikana: yhdyshenkilönä toimii professori Matti Reinikainen, matti.reinikainen(at)kuh.fi, jolle toivotaan yhteydenotot 30.4. mennessä ja 30.11. mennessä.

Syventävien opintojen suorittamisen voi periaatteessa aloittaa jo prekliinisessä vaiheessa. Kliinisen vaiheen opiskelijat ovat kuitenkin etusijalla silloin, kun tarjolla olevia aiheita ei riitä kaikille kysyjille.