PERUSTIETOA TUTKIMUSMENETELMIEN VALINNASTA

Tutkimusmenetelmät ovat laadullisia tai määrällisiä aineiston hankinta- ja analyysivälineitä.

Menetelmäopetuksen tietovaranto

Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston vapaasti saatavilla oleva kvantitatiivisten ja kvalitatiivisten tutkimusmenetelmien oppimisympäristö.

Menetelmäpolkuja humanisteille

Jyväskylän yliopiston humanistisen tiedekunnan laatima opas tutkimusmenetelmien valintaan tutkimusprosessissa. Sisältää Mapping Research Methods –osion, jossa on terminologiaa englanniksi. Soveltuu myös muihin tieteisiin. Linkit ohjaavat Jyväskylän yliopiston kokoelmiin, joten kirjallisuuden saatavuus on tarkastettava erikseen UEF-Primosta.

SAGE RESEARCH METHODS (SRM)

SRM sisältää metodikirjoja, hakuteoksia ja artikkeleita kokoteksteinä, tutkimusesimerkkejä sekä videoita. Aineisto on Itä-Suomen yliopiston henkilökunnan ja opiskelijoiden käytössä.

KvaliMOTV

KvaliMOTV on kaikille avoin kvalitatiivisten tutkimusmenetelmien oppimisympäristö. Ylläpitäjä ja tuottaja: Yhteiskuntatieteellinen Tietoarkisto.

kvantimotv

KvantiMOTV on kaikille avoin kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien oppimisympäristö. Ylläpitäjä ja tuottaja: Yhteiskuntatieteellinen Tietoarkisto.

Lisätietoja

tietopalvelu[at]uef.fi

Palaute

Palautelomake

Palautteita käsitellään päivittäin. Helposti korjattavissa olevat asiat ratkaistaan välittömästi, jos ne ovat palvelun kannalta olennaisia ja palvelupolitiikan mukaisia. Kaikki palautteet käsitellään asianomaisessa palvelussa ja lisäksi tarvittaessa kirjaston eri työryhmissä. Palautteet ja niitä seuranneet toimenpiteet käsitellään vuosittain johtoryhmässä johdon katselmuksessa.