TUTKIMUSDATAN HALLINTA

Itä-Suomen yliopiston julkaisu- ja datapolitiikka ja yhä useammat tutkimusrahoittajat edellyttävät hyvää aineistonhallintaa osana tutkimusprosessia. Keskeisimmistä rahoittajista mm. Suomen Akatemia, Euroopan komission Horisontti 2020 -puiteohjelma ja Business Finland ovat linjanneet aineistonhallintaan liittyviä vaatimuksia.

Huolellisesti suunnitellulla aineistonhallinnalla tutkija voi hahmottaa tutkimusdatan koko elinkaaren, vähentää dataan liittyviä riskejä sekä varmistaa tutkimusaineiston eettisen, turvallisen ja tehokkaan käytön tutkimuksen aikana ja sen jälkeen. Itä-Suomen yliopiston datapolitiikan mukaisesti tutkimukselle tulee tehdä aineistonhallintasuunnitelma tutkimuksen suunnitteluvaiheessa. Etenkin julkisella rahoituksella rahoitettu tutkimus tulisi suunnitella siten, että sopimuksia, lakeja ja hyvän tieteellisen käytännön periaatteita noudattaen mahdollisimman paljon voidaan julkaista avoimesti. Lue lisää tutkimusaineistojen avaamisesta Open UEF sivustolta.

Tutkimuksessa käytettyjen ja tuotettujen tutkimusaineistojen arkistoinnilla joko suljettuun tai avoimeen data-arkistoon varmistetaan tutkimusaineistojen säilyvyys ja jatkokäyttö. Tutkimusdatan löydettävyyttä ja jatkokäyttöä varten tarvitaan tuotetun datan lisäksi kuvailevaa ja teknistä tietoa datan sisällöstä eli ns. metadataa. Mikäli aineisto halutaan avata muiden käyttöön, aineiston jakajan tulee valita aineistolle sopiva institutionaalinen, kansallinen tai kansainvälinen data-arkisto sekä määritellä käyttöoikeudet esim. Creative Commons -lisenssillä.

LISÄTIETOJA

datasupport[at]uef.fi

Tietoasiantuntija
Anne Karhapää
p. 0294 45 8213
anne.karhapaa[at]uef.fi

Tietoasiantuntija
Tomi Rosti
p. 0294 45 8303
tomi.rosti[at]uef.fi

 

No image.

Tietoasiantuntija
Kaisa Hartikainen
p. 0294 45 8101
kaisa.hartikainen[at]uef.fi

Palaute

Palautelomake

Palautteita käsitellään päivittäin. Helposti korjattavissa olevat asiat ratkaistaan välittömästi, jos ne ovat palvelun kannalta olennaisia ja palvelupolitiikan mukaisia. Kaikki palautteet käsitellään asianomaisessa palvelussa ja lisäksi tarvittaessa kirjaston eri työryhmissä. Palautteet ja niitä seuranneet toimenpiteet käsitellään vuosittain johtoryhmässä johdon katselmuksessa.